Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hai ĐHQG chung sức sáng tạo sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học - công nghệ
Thực hiện văn bản thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký kết năm 2003, hội nghị giao ban thường niên giữa ĐHQGHN và ĐHQG TP.HCM đã diễn ra ngày 26/8/2009 với sự chủ trì của ĐHQGHN.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Phan Thanh Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TP.HCM cùng các Phó giám đốc, lãnh đạo Văn phòng, trưởng, phó các Ban chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc hai ĐHQG tham dự hội nghị.

Sau diễn văn khai mạc của GS.TS Mai Trọng Nhuận, GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc ĐHQGHN đã trình bày báo cáo về hoạt động hợp tác giữa ĐHQG TP.HCM và ĐHQGHN năm học 2008-2009 cũng như kế hoạch nhiệm vụ hợp tác năm học 2009-2010. Báo cáo chỉ rõ, hợp tác toàn diện giữa hai ĐHQG đã nhân lên thế mạnh của mỗi bên, quảng bá và khẳng định bản sắc của mô hình ĐHQG.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN
trình bày diễn văn khai mạc

Thông qua chương trình phối hợp hành động năm học 2008-2009, các hoạt động hợp tác giữa hai ĐHQG và giữa các đơn vị thành viên của mỗi bên đã đạt được những sản phẩm có giá trị trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ...

GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc ĐHQGHN trình bày báo cáo về hoạt động hợp tác giữa ĐHQG TP.HCM và ĐHQGHN năm học 2008-2009 và kế hoạch nhiệm vụ hợp tác năm học 2009-2010

“Báo cáo về xây dựng thương hiệu đại học” của PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

Toàn cảnh hội nghị

Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2009 là hai ĐHQG đã tích cực trao đổi thông tin, cùng thực hiện tổng kết mô hình xây dựng và phát triển ĐHQG, nêu bật những thành tựu to lớn, tính ưu việt và sự phù hợp của mô hình đại học tiên tiến với cơ chế tự chủ cao (trực thuộc Thủ tướng Chính phủ); khẳng định sự đúng đắn, sáng suốt trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng mô hình ĐHQG đồng thời cùng thống nhất đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ về ĐHQG và Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHQG do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cũng như sửa đổi Luật Giáo dục. Hoạt động hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học hướng tới trình độ khu vực và quốc tế vẫn tiếp tục được triển khai dưới những hình thức như trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin về các kết quả triển khai áp dụng tín chỉ trong đào tạo tại các trường thành viên/khoa trực thuộc, đẩy mạnh cơ chế liên thông, chuyển đổi tín chỉ giữa hai ĐHQG...

Báo cáo “Thương hiệu ĐHQG HCM qua cái nhìn của sinh viên” do TS. Vũ Thị Phương Anh - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG TP.HCM trình bày

Báo cáo “Hướng tới một nhóm nghiên cứu mạnh về thiết kế vi điện tử” của TS. Trần Xuân Tú, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

PGS.TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Về hợp tác trong hoạt động khoa học - công nghệ, bên cạnh việc hợp tác xây dựng thành công Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ ở hai ĐHQG còn có nhiều chương trình, đề tài hợp tác giữa hai bên đã được triển khai như: đề tài cấp Nhà nước về Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam bộ (phối hợp giữa Viện Việt Nam học & Khoa học phát triển, ĐHQGHN với Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM); Đề tài trọng điểm thiết kế chip chức năng 2010 (phối hợp giữa Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế vi mạch, ĐHQG TP.HCM)...

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số đại biểu thì hoạt động hợp tác giữa hai ĐHQG nhìn chung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của đội ngũ cán bộ có trình độ cao, tiềm lực khoa học công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật của cả hai ĐHQG. Một số thỏa thuận và kế hoạch hợp tác chưa được triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ. Muốn khắc phục những hạn chế đó, theo PGS.TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM thì “hai ĐHQG cần phát huy mạnh mẽ hơn tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và chủ động đề xuất các nội dung tương xứng với tầm vóc và sứ mệnh của hai ĐHQG...”.

Các đại biểu thảo luận nhóm theo chủ đề

Phát huy sức mạnh tổng hợp và tiềm năng trong các lĩnh vực hoạt động của hai ĐHQG, năm học 2009-2010, hai bên xác định ưu tiên tạo mọi điều kiện cho các hoạt động liên kết, hợp tác đặc biệt là giữa các đơn vị thành viên trực thuộc để khẳng định và quảng bá bản sắc, thương hiệu ĐHQG, tạo các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học - công nghệ độc đáo, tổ chức các sự kiện có tầm vóc và ảnh hưởng lớn, khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh trao đổi học tập, hình thành các nhóm nghiên cứu chung, hướng tới xây dựng bộ môn, khoa, trường đại học đạt trình độ quốc tế ở hai ĐHQG. Để thực hiện được những phương hướng, nhiệm vụ đó, 4 giải pháp được đưa ra bàn thảo, thống nhất tại hội nghị là: Triển khai các nội dung hợp tác theo hình thức đề tài, dự án và ký kết hợp tác, ràng buộc trách nhiệm các bên bằng hợp đồng với sản phẩm đầu ra cụ thể; Đưa các nội dung hợp tác vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009-2010 của hai ĐHQG và của từng đơn vị; Tổ chức giao ban định kỳ giữa các bên tham gia dự án (3 tháng/lần qua mạng, 6 tháng/lần gặp mặt) để kiểm tra và thúc đẩy tiến độ; Giao cho Ban Thanh tra hai ĐHQG giám sát tiến độ triển khai các nội dung hợp tác, 3 tháng/lần báo cáo Ban Giám đốc hai ĐHQG về kết quả triển khai hợp tác theo lộ trình...

"... mạnh dạn đổi mới, đảm bảo ổn định để phát triển, tạo tiền đề cho những bước phát triển mới cao hơn nhằm thực hiện sứ mệnh của mình và nâng cao vị thế của hai ĐHQG" -  PGS.TS Phan Thanh Bình - Giám đốc ĐHQG TP.HCM khẳng định

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số bản tham luận về hoạt động hợp tác của hai ĐHQG như: “Báo cáo về xây dựng thương hiệu đại học” (do PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, ĐHQGHN trình bày); “Thương hiệu ĐHQG HCM qua cái nhìn của sinh viên” (do TS. Vũ Thị Phương Anh, ĐHQG TP.HCM trình bày); “Hướng tới một nhóm nghiên cứu mạnh về thiết kế vi điện tử” (do TS. Trần Xuân Tú, ĐHQGHN trình bày) và “Cơ chế tự chủ tài chính đại học, trường hợp cụ thể tại Trường ĐH Quốc tế” (do PGS.TS Hồ Thanh Phong, ĐHQG TP.HCM trình bày).

Phát biểu tổng kết hội nghị, PGS.TS Phan Thanh Bình đã nhấn mạnh: Các kết quả hợp tác giữa hai bên không chỉ đóng góp vào sự phát triển của hai ĐHQG mà còn đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua hợp tác, hai ĐHQG có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để trao đổi kinh nghiệm và thực hiện phương châm mạnh dạn đổi mới, đảm bảo ổn định để phát triển, tạo tiền đề cho những bước phát triển mới cao hơn nhằm thực hiện sứ mệnh của mình và nâng cao vị thế của hai ĐHQG. Mục tiêu của hai ĐHQG là tiếp tục phát triển vững chắc và cao hơn, nhanh hơn, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Hai ĐHQG cùng chung sức tạo ra những sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ và những sự kiện độc đáo là mong muốn của GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN

Nằm trong khuôn khổ chương trình làm việc của hội nghị một số đơn vị thành viên của hai ĐHQG đã tiến hành ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương, bao gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đào tạo ĐHQGHN với Ban Đại học và Sau Đại học ĐHQG TP.HCM; Thỏa thuận hợp tác giữa hai Trung tâm Thông tin Thư viện của hai ĐHQG; Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN với Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP.HCM; Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Nghiên cứu phát triển giáo dục ĐHQGHN với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG TP.HCM; Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM với Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN; Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị ĐHQGHN với Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG TP.HCM.

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN với Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP.HCM

Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Nghiên cứu phát triển giáo dục ĐHQGHN với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG TP.HCM

Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị ĐHQGHN với Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG TP.HCM

Thỏa thuận hợp tác giữa hai Trung tâm Thông tin Thư viện của hai ĐHQG

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM với Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN

Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đào tạo ĐHQGHN với Ban Đại học và Sau Đại học ĐHQG TP.HCM

 

>>>Tin tức liên quan:

 Minh Trường - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   |