Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị cán bộ viên chức lần thứ V Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Hội nghị được tổ chức ngày 3/10/2009 với sự tham dự của PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc, lãnh đạo Văn phòng và Đảng ủy ĐHQGHN, đại diện Binh chủng Hóa học cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ viên chức của Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Oánh đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm học 2008-2009 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2009-2010.

Hội nghị đã nghe báo cáo về công tác kế hoạch - tài chính, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo về công tác thi đua và báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi về những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế của Trung tâm trong năm học qua, đồng thời đóng góp ý kiến để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm năm học 2009-2010.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết năm 2009 và bầu Ban Thanh tra nhân dân Trung tâm gồm 3 đồng chí.

PGS.TS Phạm Trọng Quát (ngoài cùng bên phải) đã đến dự hội nghị

Báo cáo tổng kết của Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Oánh

Năm học vừa qua, Trung tâm đã tăng cường phối hợp với các đơn vị quản lý Sĩ quan biệt phái để quản lý cán bộ, tiến hành luân chuyển cán bộ theo Nghị định 165 của Chính phủ, bộ máy tổ chức được kiện toàn từng bước và vận hành hiệu quả.

Trung tâm cũng đã đề nghị và được ĐHQGHN đổi tên từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, bổ nhiệm lại Giám đốc, bổ nhiệm thêm một Phó giám đốc, bộ máy các phòng và hội đồng của Trung tâm được kiện toàn về cơ bản. Về công tác đào tạo trong năm qua Trung tâm đã giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho tổng cộng 16.576 lượt học sinh, sinh viên cả ở trong và ngoài ĐHQGHN với 196 lớp học, tổ chức hoàn thiện và cấp phát 10.665 chứng chỉ, giấy chứng nhận Giáo dục Quốc phòng - An ninh (tính đến thời điểm tháng 8/2009)...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó giám đốc Phạm Trọng Quát đã biểu dương những thành tích mà tập thể Trung tâm đã đạt được đồng thời nhấn mạnh: Năm học 2009-2010, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh ĐHQGHN cần nêu cao tinh thần Đảng viên, khai thác tối đa năng lực hiện có, quyết tâm xây dựng Trung tâm thực sự đoàn kết, kỷ cương, ổn định và phát triển bền vững, đi vào chiều sâu trên mọi mặt công tác, tích cực và nghiêm túc triển khai phương thức đào tạo theo tín chỉ, giảng dạy tốt theo nội dung chương trình mới, hoàn thành đề thi, đáp án, tài liệu tham khảo...

 Văn Trương - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   |