Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Đó là định hướng công tác năm học 2009-2010 được đưa ra tại hội nghị cán bộ viên chức năm 2009 của Trung tâm Phát triển Hệ thống diễn ra ngày 30/10/2009.

Tham dự hội nghị, TS. Phạm Quang Hưng - Phó giám đốc ĐHQGHN cùng các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác năm học 2008-2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2009-2010 của lãnh đạo và BCH Công đoàn Trung tâm.

Trong năm vừa qua, Trung tâm đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, giữ vững đoàn kết nội bộ, duy trì và phát triển quan hệ quốc tế với các đại học uy tín trên thế giới đặc biệt là các đại học được kiểm định cấp Liên bang Hoa Kỳ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động khác.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Phạm Quang Hưng tin rằng trong năm học 2009-2010, tập thể Trung tâm Phát triển Hệ thống sẽ thực hiện thành công những kế hoạch, nhiệm vụ đề ra để góp phần tích cực và thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ĐHQGHN. Phó giám đốc còn gợi ý một số vấn đề Trung tâm cần chú trọng trong thời gian tới như: Phải xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận; Không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo gắn với kiểm định chất lượng, Mở rộng, nâng tầm các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Trung tâm lên cấp ĐHQG và hướng tới các đề tài cấp Nhà nước; Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Trung tâm...

Tại hội nghị, các các bộ viên chức đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm đồng thời bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân...

 Sơn Minh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   |