Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
13 tập thể và 15 cá nhân thuộc ĐHQGHN được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen
Ngày 12/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1866/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen cho 13 tập thể và 15 cá nhân thuộc ĐHQGHN đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2004-2005 đến năm học 2007-2008.

Danh sách 13 tập thể bao gồm:

1 - Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHQGHN

2 - Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN

3 - Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN

4 - Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

5 - Bộ môn Di truyền học, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

6 - Bộ môn Sinh lý thực vật và Hóa sinh, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

7 - Bộ môn Thủy văn, Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

8 - Bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

9 - Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

10 - Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

11 - Tổ bộ môn Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

12 - Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị, ĐHQGHN

13 - Phòng Tài chính Kế toán, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Danh sách 15 cá nhân bao gồm:

1 - PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình - Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

2 - PGS.TS Trần Kim Đỉnh - Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị, ĐHQGHN

3 - PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

4 - GS.TS.NGƯT Phạm Ngọc Hồ - Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

5 - PGS.TS Nguyễn Văn Ri - GVC Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

6 - PGS.TS Trần Thạch Văn - GVC Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

7 - ThS. Đoàn Văn Vệ - Phó trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

8 - Ông Trần Thúc Việt - Phó chủ nhiệm khoa Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

9 - ThS. Nguyễn Huy Cát - Phó chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

10 - PGS.TS Nguyễn Hướng Điền - GVC Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

11 - ThS. Nguyễn Cảnh Hoàng - Phó chủ nhiệm khoa Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

12 - ThS. Lê Văn Tâm - Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

13 - TS. Nguyễn Quang Vinh - Phó trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

14 - ThS. Phạm Thị Yên - Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN

15 - ThS. Nguyễn Thị Mùi - Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

 Trường NM - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   |