Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Sáng tạo để phát triển
Hội nghị cán bộ chủ chốt xây dựng chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 9/1 tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQHN; các Phó giám đốc: GS.TS Nguyễn Hữu Đức, TS. Phạm Quang Hưng.

Trong báo cáo chiến lược phát triển, GS.TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, sứ mệnh của ĐHQGHN là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài dựa trên nền tảng sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đỉnh cao; đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đại diện cho trí tuệ và văn hoá Việt Nam. ĐHQGHN cũng xác định các giá trị cốt lõi: Khuyến khích sự sáng tạo, Tiên phong trong đổi mới, Thúc đẩy sự hợp tác, Thống nhất trong đa dạng, Trách nhiệm xã hội cao.

Dựa trên những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai kế hoạch chiến lược phát triển 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, chiến lược phát triển giai đoạn mới của ĐHQGHN đã xác định, mục tiêu đến năm 2020, ĐHQGHN trở thành một trung tâm đại học nghiên cứu ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á, trong đó một số lĩnh vực, ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế-xã hội mũi nhọn đạt trình độ quốc tế. Trong đó đề ra các mục tiêu cụ thể: Phát triển quy mô và loại hình đào tạo một cách hợp lý và cân đối theo tiêu chí của đại học định hướng nghiên cứu. Đến 2020, đạt quy mô 60.000 sinh viên, tỷ lệ đào tạo sau đại học đạt 30% trên tổng quy mô đào tạo chính quy. Đào tạo tài năng, chất lượng cao và đào tạo đạt trình độ quốc tế đạt tỷ lệ 20% trên tổng quy mô đào tạo chính quy; Đào tạo đạt chất lượng tương đương các trường có uy tín trong khu vưc và quốc tế; Tiếp tục đẩy mạnh thục hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng 16 ngành và 23 chuyên ngành đạt tiêu chí chất lượng quốc tế; Phát triển kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực hội nhập.

Với định hướng đại học nghiên cứu, ĐHQGHN xác định nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt trình độ quốc tế là nền tảng cho đào tạo chất lượng cao. Để đạt được mục tiêu này, theo GS.TS Mai Trọng Nhuận, ĐHQHN sẽ chú trọng tăng cường đầu tư cho các hoạt động khoa học công nghệ, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và các trung tâm xuất sắc (COE). Trong đó sẽ đầu tư xây dựng 25 phòng thí nghiệm trọng điểm và phát triển 30 nhóm nghiên cứu mạnh đạt chuẩn quốc tế.

Năng lực nghiên cứu khoa học thể hiện qua số lượng và chất lượng các sản phẩm khoa học, công nghệ. Đến năm 2020, mỗi năm các nhà khoa học của ĐHQGHN sẽ công bố khoảng 400 bài báo trên các tạp chí ISI, có ít nhất 5 bằng sáng chế, sản phẩm khoa học cụ thể được thừa nhận và đưa vào ứng dụng thực tiễn”, GS.TS Mai Trọng Nhuận cho biết.

Tầm nhìn đến 2050, theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức, ĐHQGHN phấn đấu trở thành trung tâm đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực trong nhóm các đại học tiên tiến thế giới, với các chỉ tiêu cơ bản hướng tới: Quy mô đào tạo đạt 100.000 sinh viên, trong đó sau đại học chiếm 40%; 80% cán bộ giảng dạy đạt trình độ tiến sĩ; Cơ cấu các hoạt động đào tạo/nghiên cứu khoa học/ dịch vụ đạt tỷ lệ: 4/4/2.

Để thực hiện thành công kế hoạch chiến lược, theo GS.TS Mai Trọng Nhuận, cần phải thực hiện hiệu quả các giải pháp chiến lược: Tạo sự đồng thuận và xây dựng tinh thần cộng đồng trong toàn thể cán bộ, học sinh, sinh viên nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển ĐHQGHN;

Thực hiện phương châm quản trị đại học tiên tiến; Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý; Xác lập văn hoá chất lượng và xây dựng thương hiệu của ĐHQGHN; Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ; Phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác, trong đó tăng cường hợp tác trường – viện nghiên cứu – doanh nghiệp đồng thời phát triển hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của ĐHQGHN trên các diễn đàn, tổ chức khoa học quốc tế và mạng lưới các trường đại học trong khu vực và trên thế giới như mạng lưới 21 đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của cộng đồng ASEAN (AUN), diễn đàn BESETOHA, phát huy hiệu qủa hợp tác AUN + 3.

Tại hội nghị, các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy đã và đang công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược. GS.TS Nguyễn Quang Báu – Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN cho rằng, cần phải đánh giá cao vai trò của khoa học cơ bản trong chiến lược phát triển, bởi đây được xem là thế mạnh của ĐHQGHN. Còn theo GS.TS Bạch Thành Công, các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy cần phải xác định hướng phát triển trong hoàn cảnh đầu tư còn khiên tốn, vì vậy cần phải có tinh thần vượt khó. Theo GS.TS Bạch Thành Công, Chiến lược phát triển cần bám sát lợi thế và phát huy thế mạnh con người. PGS.TS Hồ Sỹ Đàm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN đánh giá cao bản nội dung chiến lựợc phát triển đồng thời nhấn mạnh việc tạo nguồn lực và thu hút nhân tài cho ĐHQGHN. PGS.TS Hồ Sỹ Đàm cho rằng, cần phải có chiến lược thích hợp “săn người tài, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ đang học tập và công tác tại các trường đại học danh tiếng thế giới.

 Đ.P - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   |