Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nâng cao kỹ năng trong các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại
Ngày 4/2/2010, ĐHQGHN đã tổ chức Khóa tập huấn “Hoạt động hợp tác quốc tế trong việc thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm ở các đơn vị thành viên ĐHQGHN” cho các cán bộ phụ trách bộ phận quan hệ quốc tế và đối ngoại của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Với các chuyên gia, nhà khoa học giàu kinh nghiệm, khóa tập huấn đã cung cấp những kiến thức bổ ích, thiết thực cho học viên. Nội dung của khóa tập huấn tập trung vào một số vấn đề chính như: vai trò và ý nghĩa của phát triển hợp tác quốc tế trong xây dựng và quảng bá thương hiệu; Kỹ năng xây dựng các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; Quy trình ISO đoàn ra, đoàn vào và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại ĐHQGHN; Kỹ năng đàm phán ký kết hiệp định quốc tế; Tổ chức đánh giá việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương…

Khóa tập huấn đã góp phần nâng cao kỹ năng và hiệu quả trong các hoạt động hợp tác quốc tế, đối ngoại tại các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, từ đó mở rộng quảng bá và nâng cao vị thế của ĐHQGHN nói chung và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN nói riêng trong khu vực và thế giới.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên được nhận chứng chỉ của Ban tổ chức.

 Đ.P - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   |