Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Kế hoạch tổ chức Hội thao Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010
Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010 và Đại hội Đảng các cấp; Tháng Thanh niên 2010, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) giao Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao ĐHQGHN phối hợp tổ chức Hội thao Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010 chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Tháng Thanh niên 2010. Kế hoạch cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Hội thao Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010

I. MỤC ĐÍCH

1.1. Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.

1.2. Thiết thực hưởng ứng chương trình “Sinh viên 5 tốt” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc xây dựng thế hệ thanh niên có sức khỏe tốt.

1.3. Góp phần xây dựng phong trào thi đua rèn luyện sức khoẻ trong cán bộ, sinh viên ĐHQGHN để nâng cao hiệu quả công tác, học tập và nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện tốt mục tiêu đào tạo toàn diện trong nhà trường.

1.4. Tăng cường sự giao lưu, đoàn kết, liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong ĐHQGHN.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

2.1. Thời gian: Tháng 3 đến tháng 5 năm 2010.

2.2. Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Cán bộ và học sinh, sinh viên các hệ chính qui hiện đang học tập, công tác tại ĐHQGHN (gọi chung là các Vận động viên – VĐV).

IV. NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG VĐV THAM GIA VÀ PHƯƠNG THỨC THI ĐẤU

4.1. Bóng đá cán bộ và sinh viên

- Mỗi đơn vị được thành lập tối đa 03 đội bóng (gồm có 01 đội nam cán bộ, 01 đội nam sinh viên và 01 đội nữ sinh viên).

- Mỗi đội được đăng ký 14 vận động viên (VĐV) và 01 lãnh đạo đội. Bóng đá thi đấu trên sân mi ni (7 VĐV). Trang phục phải đồng màu. Giày thi đấu là giày vải có núm cao su hoặc giày ba ta.

- Thi đấu theo Điều lệ thi đấu 07 người.

4.2. Bóng bàn cán bộ và sinh viên

- Mỗi đơn vị được cử 1 đoàn gồm: 1 Trưởng đoàn, 1 Huấn luyện viên và các vận động viên thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ và các giải cá nhân như sau:

+ Giải đồng đội: Đồng đội nam không quá 04 VĐV.

Đồng đội nữ không quá 04 VĐV.

+ Giải cá nhân:

* Đối với sinh viên

- Mỗi đơn vị không được đăng ký quá 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 01 đôi nam, 01 đôi nữ, 01 đôi nam nữ.

* Đối với cán bộ

- Mỗi đơn vị không được đăng ký quá 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 01 đôi nam, 01 đôi nữ, 01 đôi nam nữ cho mỗi nhóm tuổi (nhóm 40 tuổi trở xuống và nhóm 41 tuổi trở lên).

- Thi đấu theo Điều lệ môn Bóng bàn.

4.3. Cầu lông cán bộ và sinh viên

- Mỗi đơn vị được cử 1 đoàn gồm: 1 Trưởng đoàn, 1 Huấn luyện viên và các vận động viên thi đấu các giải cá nhân như sau:

* Đối với sinh viên

- Mỗi đơn vị không được đăng ký quá 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 01 đôi nam, 01 đôi nữ, 01 đôi nam nữ.

* Đối với cán bộ

- Mỗi đơn vị không được đăng ký quá 02 đơn nam, 02 đơn nữ, 01 đôi nam, 01 đôi nữ, 01 đôi nam nữ cho mỗi nhóm tuổi (nhóm 40 tuổi trở xuống và nhóm 41 tuổi trở lên).

- Thi đấu theo Điều lệ môn Cầu lông.

4.4. Cờ vua sinh viên

- Mỗi đơn vị được cử tối đa 10 VĐV (05 VĐV nam, 05 VĐV nữ) tham gia tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ.

- Thi đấu theo Hệ Thụy Sỹ 7 ván.

4.5. Cờ tướng sinh viên

- Mỗi đơn vị được cử tối đa 10 VĐV (05 VĐV nam, 05 VĐV nữ) tham gia tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ.

- Thi đấu theo Hệ Thụy Sỹ 7 ván.

V. ĐĂNG KÝ THAM GIA

- Các VĐV là sinh viên ở các đơn vị nào đăng ký tham gia qua Văn phòng Đoàn Thanh niên của đơn vị đó (Chi đoàn đơn vị) trước ngày 24/3/2010.

- Các VĐV là cán bộ ở các đơn vị nào đăng ký tham gia qua Văn phòng Công đoàn của đơn vị đó trước ngày 06/4/2010.

- Các VĐV đăng ký tham gia phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và xác nhận của Y tế đảm bảo đủ sức khỏe thi đấu.

VI. LỊCH THI ĐẤU CỤ THỂ

1. Khai mạc: Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Sinh viên khai mạc vào ngày 26 tháng 3 năm 2010.

2. Lịch thi đấu chi tiết: Theo từng môn thi (Ban tổ chức có thông báo riêng).

VII. GIẢI THƯỞNG

6.1. Bóng đá

- 03 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 03 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 06 giải ba: Cờ + Giải thưởng

- 06 giải khuyến khích: Giải thưởng

6.2. Bóng bàn

* Giải đồng đội

+ Đồng đội Nam

- 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải ba: Cờ + Giải thưởng

+ Đồng đội Nữ

- 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải ba: Cờ + Giải thưởng

* Giải sinh viên và cán bộ (3 hệ thống giải cho sinh viên, cán bộ từ 40 tuổi trở xuống và cán bộ trên 40 tuổi)

+ Đơn Nam

- 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải ba: Cờ + Giải thưởng

+ Đơn Nữ

- 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải ba: Cờ + Giải thưởng

+ Đôi Nam

- 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải ba: Cờ + Giải thưởng

+ Đôi Nữ

- 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải ba: Cờ + Giải thưởng

+ Đôi Nam – Nữ

+ 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

+ 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

+ 01 giải ba: Cờ + Giải thưởng

6.3. Cầu lông

* Giải sinh viên và cán bộ (3 hệ thống giải cho sinh viên, cán bộ từ 40 tuổi trở xuống và cán bộ trên 40 tuổi)

+ Đơn Nam

- 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải ba: Cờ + Giải thưởng

+ Đơn Nữ

- 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải ba: Cờ + Giải thưởng

+ Đôi Nam

- 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải ba: Cờ + Giải thưởng

+ Đôi Nữ

- 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải ba: Cờ + Giải thưởng

+ Đôi Nam – Nữ

- 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải ba: Cờ + Giải thưởng

6.4. Cờ Vua

- 02 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 02 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 04 giải ba: Cờ + Giải thưởng

6.5. Cờ Tướng

- 01 giải nhất: Cờ + Giải thưởng

- 01 giải nhì: Cờ + Giải thưởng

- 02 giải ba: Cờ + Giải thưởng

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1. Đại học Quốc gia Hà Nội

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thao.

- Tổ chức tuyên truyền về Hội thao.

7. 2. Các đơn vị trực thuộc

- Thành lập đoàn VĐV tham gia Hội thao.

- Tổ chức và lo kinh phí luyện tập, thi đấu cho đoàn VĐV của đơn vị mình.

- Lo phương tiện đưa đón VĐV của đơn vị minh.

Đây là hoạt động lớn, có ý nghĩa quan trọng của ĐHQGHN, Ban Tổ chức trân trọng đề nghị lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện về thời gian, phương tiện và kinh phí để tham gia đầy đủ và hiệu quả các nội dung của Hội thao.

 BAN TỔ CHỨC HỘI THAO - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   |