Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức lập kế hoạch chiến lược
Lớp tập huấn với chủ đề trên đã được Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQGHN tổ chức trong các ngày từ 29 đến 31/3/2010.

Gần 40 cán bộ làm công tác kế hoạch của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN đã tham dự lớp tập huấn. Trong chương trình tập huấn, các cán bộ đã được nhóm chuyên gia tư vấn của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giới thiệu, thuyết trình với các chủ đề như: Các điều kiện tiên quyết để lập kế hoạch thành công; Tổng quan về lập kế hoạch phát triển; Mô tả các bước trong quy trình lập kế hoạch chiến lược. Các học viên đã được thảo luận với các chủ đề thực tế.  

TS. Phạm Quang Hưng trong lời phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh mục đích lớp tập huấn là nâng cao năng lực cho cán bộ của ĐHQGHN trong lĩnh vực lập kế hoạch mang tính chiến lược, phục vụ cho mục tiêu và sứ mệnh của ĐHQGHN là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực đạt trình độ quốc tế.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Ban Kế hoạch Tài chính sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn trong các quý 2 và 3 năm 2010.

 BT - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   |