Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN triển khai chương trình hành động đổi mới quản trị giáo dục đại học
Ngày 20/5/2010, ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động "Đổi mới quản trị đại học để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt hơn yêu cầu xã hội" thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN khẳng định: chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển, hưng thịnh cũng như sự cạnh tranh của mỗi quốc gia, sự phát triển bền vững của toàn nhân loại trong bối cảnh biến động toàn cầu và của nền kinh tế tri thức. Khoa học công nghệ đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Cơ sở giáo dục đại học vừa là nơi đào tạo nguồn nhân lực, sáng tạo khoa học công nghệ và trở thành một trong những động lực quan trọng của phát triển xã hội.

GS.TS Mai Trọng Nhuận cho rằng, chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ là yếu tố quyết định uy tín, thương hiệu, vị trí, vai trò và sức hút các nguồn lực của giáo dục đại học. Chính vì thế, kết luận của Thường vụ Bộ Chính trị ngày 29/8/2000 đã xác định một trong các sứ mạng của ĐHQGHN là “trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao đạt trình độ khu vực và dần đạt trình độ quốc tế”.

GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh đổi mới quản trị đại học là khâu đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

GS.TS Mai Trọng Nhuận cũng nêu lên một số hoạt động cụ thể của ĐHQGHN thời gian qua, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục đại học: áp dụng tiếp cận quản lý theo sản phẩm đầu ra, xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và phương pháp CDIO,...

GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc ĐHQGHN, Trưởng ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục đại học trình bày chương trình, kế hoạch của ĐHQGHN

Tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục đại học của ĐHQGHN đã trình bày Dự thảo Chương trình hành động của ĐHQGHN về đổi mới quản trị đại học để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt hơn yêu cầu xã hội.

Dự thảo chỉ rõ, ĐHQGHN sẽ triển khai thực hiện 11 nhóm giải pháp để hướng tới 5 sản phẩm tiêu biểu và độc đáo. Đó là:

- Xây dựng thành công và phát huy hiệu quả mô hình đại học tiên tiến điển hình của Việt Nam, ĐHQGHN trở thành nòng cột của hệ thống giáo dục đại học của nước nhà, đảm bảo độc lập tự chủ, vững vàng hội nhập;

- Đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế làm nền tảng cho sự phát triển của ĐHQGHN và sự phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của cả nước;

- Nguồn lực được đào tạo có chất lượng cao, đạt trình độ khu vực và tiếp cận trình độ quốc tế; Nguồn nhân lực khoa học cơ bản được xuất khẩu: các nhà khoa học có thể giảng dạy và nghiên cứu ở nước ngoài; sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bất cứ cơ sở đào tạo, nghiên cứu và sản xuất nào trên thế giới, học sinh khối chuyên có thể học tập ở các trường đại học tiên tiến;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt trình độ quốc tế làm nên tảng cho đào tạo chất lượng cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, phát triển tri thức cho nhân loại;

- Tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao của ĐHQGHN và hỗ trợ chất lượng cho các trường đại học của Việt Nam.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức, chương trình hành động lần này là sự tiếp nối các chương trình mà ĐHQGHN đã chủ động xây dựng và triển khai trước đây theo lộ trình riêng có tính tiên phong và chủ động của mình. Giáo sư Đức cho biết, năm 2003, ĐHQGHN đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy ĐHQGHN nhiệm kỳ 2 về lộ trình đưa chất lượng đào tạo đạt chuẩn khu vực, từng bước đạt chuẩn quốc tế. Năm 2006, Đảng ủy ĐHQGHN nhiệm kỳ 3 cũng đã có Kết luận 57/KL-ĐU ngày 13/1/2006 về các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo. Chủ trương đổi mới quản lý giáo dục đại học, đào tạo đạt chuẩn quốc tế và nâng cao quy mô, tầm cỡ của các sản phẩm khoa học – công nghệ đã được tích hợp vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 và tổ chức quán triệt tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn ĐHQGHN tại Hạ Long, Quảng Ninh tháng 8/2009.

Trong khuôn khổ của hội nghị, các đại biểu đã nghe chương trình hành động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên ĐHQGHN cùng các báo cáo tham luận của đại diện một số đơn vị trực thuộc.

Báo cáo tham luận “Trường ĐHKHXH&NV chủ động chuyển đổi phương thức đào tạo đào tạo” do PGS.TS Vũ Đức Nghiệu, Phó Hiệu trưởng trình bày; “Các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học” do GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN trình bày và “Các giải pháp đột phá đổi mới quản trị đại học” do PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế trình bày.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các ý kiến thảo luận của đại diện một số trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc. GS.TS Nguyễn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐHNN đã trao đổi ý kiến về các chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh viên tốt nghiệp; PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Hiệu trưởng trường ĐHGD nêu ý kiến về việc xây dựng chương trình và triển khai đào tạo theo chuẩn đầu ra. PGS.TS Nguyễn Chí Hòa, Trường ĐHKHXH&NV đưa ra một số nhận định về đánh giá bài giảng của giảng viên nâng cao chất lượng đào tạo và ông Đào Văn Hải, Giám đốc TT Hỗ trợ sinh viên trình bày ý kiến về công tác hỗ trợ sinh viên nâng cao chất lượng đào tạo.

 Ngọc Diệp - Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   |