Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao
Trong 2 ngày 8 - 9/6/2010, ĐHQGHN đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao cho lãnh đạo và 56 cán bộ của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Nội dung tập huấn tập trung vào những điểm cốt lõi của Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, những nội dung thay đổi của Nghị định số 85/CP so với Nghị định số 58/CP, Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và đặc biệt là giải đáp những tình huống vướng mắc thực tế đã triển khai, thực hiện ở các đơn vị trong ĐHQGHN cũng như ngoài ĐHQGHN góp phần triển khai, thực hiện công tác đấu thầu của đơn vị có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại khóa tập huấn, TS. Phạm Quang Hưng, Phó Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao sẽ góp phần trang bị kĩ năng, kiến thức để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đấu thầu theo uỷ quyền; nâng cao hiệu quả quản lí, sử dụng nguồn kinh phí được giao trong việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN.

 Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   |