Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Sử dụng chỉ số xếp hạng để hoạch định chiến lược
Hội nghị tập huấn “Các giải pháp và kỹ năng nâng thứ hạng trường đại học trong các bảng xếp hạng quốc tế” được Trung tâm ĐBCL&NCPTGD, ĐHQGHN tổ chức ngày 11/6/2010.

Tham dự Hội nghị tập huấn có GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN, bà Mok Kah Mandy Alexandra - Giám đốc điều hành QS Asia, TS. Kenvin Dowing – chuyên gia xếp hạng trường đại học, ĐH Hongkong.

Mục đích của đợt tập huấn này là để các chuyên gia xếp hạng chia sẻ kinh nghiệm thu thập, phân tích số liệu của các trường đại học trên thế giới và các giải pháp, kỹ năng nâng thứ hạng của các trường đại học Việt Nam trong các bảng xếp hạng thế giới.

Hội nghị tập huấn tập trung vào những nội dung chính như: Bảng xếp hạng của QS – cách tiếp cận và phương pháp xếp hạng; Giới thiệu và thực hành sử dụng công cụ benchmarking để phân tích và dự đoán chính xác điểm xếp hạng của các trường; Các giải pháp, kỹ năng nâng thứ hạng trường trong các bảng xếp hạng thế giới; Sử dụng các tiêu chí xếp hạng để cải tiến và nâng cao chất lượng trường đại học.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức, xếp hạng các trường đại học đã phát triển trong hơn 20 năm qua và đã trở nên phổ biến tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng nhìn chung thông tin về xếp hạng đã có nhiều điểm thống nhất chung như bảng thành tích về học thuật, chỉ số đánh giá các trường đại học. Cũng theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức, các trường đại học trên thế giới xem xét thông tin xếp hạng như một phương pháp đánh giá đối chiếu ngoài, đánh giá các chỉ tố năng lực của nhà trường.

Là một đại học định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực tiên phong của cả nước, có sứ mệnh phát triển ngang tầm khu vực và trên thế giới, ĐHQGHN đã quan tâm đúng mức việc xếp hạng đại học. Chính vì vậy, theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức, trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển, ĐHQGHN đã sử dụng các chỉ số xếp hạng đại học của QS để đánh giá trong, đánh giá đối chiếu ngoài và để hoạch định chiến lược, xác định các lĩnh vực cần tập trung ưu tiên, vận động đầu tư.

Theo tiêu chí xếp hạng của QSS thì ĐHQGHN đã được xếp hạng cho 4 tiêu chí:

-  Tỷ số sinh viên/giảng viên (thứ 235).

- Giảng viên quốc tế (thứ 198).

- Sinh viên quốc tế (thứ 199).

- Số bài báo khoa học/giảng viên (325).

 Đức Minh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |