Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XI
Ngày 20/7/2010, Đảng bộ ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XI với sự tham gia của 276 cán bộ chủ chốt ĐHQGHN.

Đây là bước đầu tiên của quy trình giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XI được Đảng bộ ĐHQGHN – một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương - tổ chức, triển khai thực hiện theo Công văn số 9636 – CV/VPTW ngày 01/6/2010 của Văn phòng Trung ương Đảng.

PGS.TS Phạm Trọng Quát – Bí thư Đảng ủy và GS.TS Mai Trọng Nhuận – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN đồng chủ trì hội nghị.

Tới dự hội nghị có các đồng chí đại diện cho Ban Tổ chức Trung ương, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Phạm Trọng Quát đã trình bày toàn văn các văn kiện của Đảng về phương hướng công tác chuẩn bị nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XI.

Đ/C Đàm Duy Thiên

Đồng chí Đàm Duy Thiên – Phó vụ trưởng Vụ 4, Ban Tổ chức Trung ương đã thông tin một số nội dung về quy trình công tác chuẩn bị nhân sự BCH Trung ương khóa XI và nêu yêu cầu cụ thể của hội nghị lần này. Đó là phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của mỗi đảng viên đối với việc giới thiệu nhân sự đủ Đức, đủ Tài tham gia BCH Trung ương khóa XI.

Đồng chí Đàm Duy Thiên đồng thời thông tin với cán bộ chủ chốt ĐHQGHN về việc giới thiệu nhân sự tham gia chính thức và nhân sự dự khuyết BCH TW khóa XI.

276 cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN đã giới thiệu nhân sự tham gia BCH TW khóa XI.

 Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   |