Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị điển hình tiên tiến Trường ĐHKHTN lần II
Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II của Trường ĐHKHTN diễn ra sáng nay, 29/7/2010, nhằm tổng kết lại những thành tựu đã đạt được trong phong trào thi đua của Nhà trường giai đoạn 2005 - 2010, qua đó phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến - những cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

GS. TS. Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã nghe PGS. TS. Bùi Duy Cam - Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN trình bày báo cáo tổng kết về việc triển khai phong trào thi đua khen thưởng (TĐKT) của Nhà trường trong 5 năm qua. Báo cáo khẳng định những nỗ lực của Nhà trường trong việc tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, phấn đấu xây dựng trường định hướng theo mô hình trường đại học nghiên cứu tiên tiến, chất lượng cao ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong khu vực. Để thực hiện mục tiêu đó, Nhà trường đã coi công tác TĐKT là động lực của sự phát triển, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của cán bộ viên chức. Việc bình xét thi đua đã được thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng để động viên kịp thời tinh thần học tập, làm việc của cán bộ sinh viên. Báo cáo đi sâu phân tích hiệu quả của việc thực hiện tốt công tác TĐKT góp phần xây dựng một tập thể đoàn kết, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục; đạt nhiều thành tích trong việc tiên phong triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, hướng tới hội nhập quốc tế; mở rộng quy mô đào tạo với nâng cao chất lượng đào tạo; không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo; chủ động vươn lên tầm quốc tế về NCKH; phát triển đội ngũ cán bộ viên chức…

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN

Trong giai đoạn 2010-2015, công tác TĐKT của Trường ĐHKHTN hướng tới mục tiêu động viên, khuyến khích cán bộ sinh viên nỗ lực sáng tạo, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường thành một tập thể vững mạnh, đồng tâm nhất trí, tập trung mọi nguồn lực trí tuệ để nâng cao thương hiệu Trường ĐHKHTN và ĐHQGHN. Các nội dung thực hiện tập trung vào việc tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động của Bộ Chính trị, Bộ Giáo dục và đào tạo, ĐHQGHN; hoàn chỉnh việc cụ thể hóa tiêu chuẩn thi đua theo mục tiêu định hướng và nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong từng giai đoạn; hoàn chỉnh quy trình bình chọn danh hiệu thi đua khen thưởng; xây dựng các phong trào thi đua theo lộ trình phát triển trường thành đại học nghiên cứu tiên tiến; kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực làm việc của cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng các cấp.

PGS.TS Bùi Duy Cam

GS. TS. Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã phát biểu chỉ đạo hội nghị, nhấn mạnh đến những thành tích tiêu biểu mà Trường ĐHKHTN đã đạt được trong những năm qua như: giữ vững vị trí là đơn vị đầu đàn cả nước về khối lượng và chất lượng công trình khoa học được thực hiện, gồm 250 bài báo khoa học công bố hàng năm, trong đó có 100 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế; hàng trăm đề tài khoa học các cấp đã được triển khai, nhiều đề tài được nhận giải thưởng uy tín trong nước. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Nhà trường vẫn kiên trì nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới chuẩn quốc tế, triển khai thành công và tạo được thương hiệu riêng với những chương trình đào tạo cử nhân tài năng chất lượng cao và chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Nhà trường đã phát huy được nội lực về nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với việc mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút được ngoại lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. GS. Giám đốc đưa ra những định hướng cũng như những nội dung hoạt động mà Trường ĐHKHTN phải tập trung thực hiện trong giai đoạn tới:

GS.TS Trần Nghi trình bày những thành tựu của nhóm nghiên cứu

Một là phải xác định mục tiêu của thi đua là tạo nên nhiều sản phẩm đào tạo và nghiên cứu tốt, độc đáo, có sức cạnh tranh cao trong xã hội. Thi đua phải giúp Nhà trường nâng cao được chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động, để thực hiện sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu phát triển trong Nhà trường và toàn ĐHQGHN. Bên cạnh đó, hoạt động TĐKT phải mang lại lợi ích tinh thần và vật chất cho từng cán bộ, sinh viên, coi đây là động lực quan trọng để phát triển phong trào thi đua.

Hai là Nhà trường phải tập trung cao độ mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, trên cơ sở tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ cao, giảng dạy được bằng ngoại ngữ; tăng số bài báo khoa học được trích dẫn; tăng số chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh; tăng số lượng sinh viên, cán bộ nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại trường; tăng số cán bộ, sinh viên của Trường đến học tại các đại học danh tiến của nước ngoài.

Ba là Nhà trường phải sáng tạo các giải pháp để phát triển KHCN, cho ra đời những sản phẩm nghiên cứu độc đáo, đỉnh cao, hướng tới việc xuất khẩu chất xám ra nước ngoài.

Bốn là hoạt động TĐKT phải góp phần tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn thể cán bộ viên chức.

Năm là Trường ĐHKHTN phải là đơn vị đi đầu, điển hình cho việc phát triển mô hình liên thông, liên kết vốn là thế mạnh, cũng là đặc trưng độc đáo của ĐHQGHN.

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   |