Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV
Thực hiện Chỉ thị số 37 – CT/TW ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 36 – KH/TU ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Thành ủy Hà Nội và Hướng dẫn số 221 – HD/ĐU ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (Đảng ủy ĐHQGHN) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 theo đề án như sau:

I. Nội dung Đại hội

1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III (nhiệm kỳ 2005 – 2010) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ ĐHQGHN trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV và Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV.

3. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV.

4. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV.

II. Chủ đề của Đại hội

PHÁT HUY NGUỒN LỰC, CHỦ ĐỘNG VƯƠN LÊN TẦM QUỐC TẾ,

THỰC HIỆN SỨ MỆNH VẺ VANG

III. Khẩu hiệu của Đại hội

TRÍ TUỆ – TIÊN PHONG – CHẤT LƯỢNG CAO

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội

1. Thời gian: Các ngày 11, 12, 13 tháng 8 năm 2010.

2. Địa điểm: Hội trường 10/12 – ĐHQGHN.

V. Đại biểu Đại hội

1. Đại biểu triệu tập: 296 đại biểu.

Trong đó:

- 26 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa III đương nhiệm.

- 270 đại biểu được bầu từ đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

2. Đại biểu khách mời

2.1. Đại biểu ngoài ĐHQGHN

- Đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Văn phòng, các Ban của TW Đảng.

- Đại diện Thường trực, Ban Thường vụ, lãnh đạo Văn phòng, các ban của Thành ủy Hà Nội; Đoàn Kiểm tra số 02 của Thành ủy Hà Nội.

- Đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị có quan hệ, hợp tác với ĐHQGHN.

- Các cơ quan thông tin đại chúng.

2.2. Đại biểu trong ĐHQGHN

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc là đảng viên nhưng không là đại biểu chính thức của đại hội hoặc không phải là đảng viên.

- Các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa III; nguyên là Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của ĐHQGHN và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2005 – 2010.

- Các đồng chí đảng viên đã và đang làm việc tại ĐHQGHN được tặng Huy hiệu từ 40 năm tuổi Đảng trở lên.

- Một số đảng viên trẻ tiêu biểu (cán bộ trẻ và sinh viên).

VI. Chương trình đại hội

1. Phiên trù bị: Buổi chiều, ngày 11/8/2010

2. Phiên chính thức: Cả ngày 12/8/2010 và buổi sáng ngày 13/8/2010

VII. Thảo luận tại Đại hội

1. Các đại biểu thảo luận chủ yếu tại hội trường tập trung góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XV và Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV.

2. Đoàn Chủ tịch đại hội lựa chọn một số báo cáo tham luận đã được phân công chuẩn bị trước bằng văn bản trình bày trực tiếp tại đại hội .

VIII. Các cơ quan điều hành đại hội

1. Đoàn Chủ tịch đại hội: 05 đồng chí, bao gồm đồng chí Bí thư, 2 đồng chí Phó Bí thư và đồng chí khác (trong đó có 1 đồng chí là nữ).

2. Đoàn Thư ký đại hội: 02 đồng chí.

3. Ban Kiểm phiếu: 15 đồng chí.

4. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: 09 đồng chí.

IX. Quy chế, trang phục và chế độ tài chính của Đại hội

1. Quy chế Đại hội: được phát và phổ biến tới từng đại biểu.

2. Trang phục đại biểu dự Đại hội:

- Nam: áo sơ mi sáng màu dài tay, thắt cà vạt.

- Nữ: áo dài.

- Đại biểu mang theo Thẻ đảng viên; đeo phù hiệu đại hội do Ban Tổ chức đại hội trang bị.

3. Chế độ tài chính:

- ĐHQGHN lo các chi phí: chế độ đại biểu; ăn trưa các ngày 12 và 13/8/2010; các chi phí cho công tác tổ chức đại hội.

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc: các chi phí liên quan tới đoàn đại biểu của đơn vị mình (tùy điều kiện của từng đơn vị).

X. Tài liệu đại hội

1. Tài liệu cho đại biểu triệu tập

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa III trình đại hội.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa III.

- Dự thảo Nghị quyết đại hội.

- Chương trình đại hội.

- Quy chế làm việc của đại hội.

- Quy chế bầu cử trong đảng

- Tập tài liệu “Các tài liệu Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV”.

- Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV.

- Dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Phiếu góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Đảng.

- Phiếu đăng ký phát biểu.

2. Tài liệu cho đại biểu khách mời

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa III trình đại hội.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa III.

- Dự thảo Nghị quyết đại hội.

- Tập tài liệu “Tài liệu Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV”.

3. Tài liệu cho Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký đại hội: bao gồm các tài liệu như cho đại biểu triệu tập và kịch bản điều hành đại hội.

Đề nghị các cấp ủy trực thuộc thông báo tới các đồng chí đảng viên là đại biểu của đại hội về thời gian tổ chức đại hội để sắp xếp công việc tham dự đầy đủ chương trình của đại hội.

 Đảng ủy ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   |