Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường ĐHKHTN: Ngày càng khẳng định uy tín
Ngày 28/9/2010, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết năm học năm 2010.

Tới dự Hội nghị có TS. Phạm Quang Hưng, Phó Giám đốc ĐHQGHN, đại diện một số ban chức năng, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Đánh giá kết quả đạt được trong năm học 2009 - 2010, PGS.TS Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN khẳng định, năm học vừa qua, Trường ĐHKHTN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, thực hiện các chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 86,58% giảng viên có học vị Thạc sĩ, 58% giảng viên có trình độ Tiến sĩ và Tiến sĩ Khoa học, 31,39% có chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư. Quy mô đào tạo đại học đạt 33%. Triển khai được nhiều chương trình đạt trình độ quốc tế. Có nhiều hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học. Sinh viên và học sinh đạt được nhiều giải cao trong kỳ thi Olympic. Có nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học lớn. Nhiều công trình được công bố trên tạp chí quốc tế. Tỉ lệ cán bộ giảng dạy có bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành cao. Nhiều cán bộ và sinh viên đoạt các giải thưởng khoa học công nghệ. Mở rộng và hợp tác với nhiều trường đại học và học viện nghiên cứu mạnh của thế giới. Huy động được nguồn kinh phí lớn từ các dự án hợp tác quốc tế. Tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học quốc tế. Nhiều cán bộ và sinh viên được ra nước ngoài học tập, trao đổi,…

TS. Phạm Quang Hưng - Phó giám đốc ĐHQGHN

Năm học 2010-2011nhà trường hướng tới 8 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, đổi mới tư duy trong công tác quản lí, xây dựng và phát triển nhà trường.

2. Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt các mục tiêu của các dự án đào tạo theo chương trình tiên tiến, dự án phát triển ngành và chuyên ngành đạt trình độ quốc tế.

3. Tiếp tục thực hiện lộ trình đào tạo theo tiến chỉ, áp dụng đầy đủ các yêu tố cơ bản của phương pháp đào tạo theo tiến chỉ phù hợp.

4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

6. Đổi mới triệt để và có hiệu quả công tác quản lí.

7. Thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và tăng cường năng lực.

8. Xây dựng giải pháp hữu hiệu để nâng cao đời sống vất chất và tinh thần cho cán bộ viên chức.

PGS.TS Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

Tại Hội nghị, cán bộ, giảng viên đã thảo luận góp ý cho Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề đào tạo và quản lí đại học đa ngành, đa lĩnh vực,.. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2010 - 2012 gồm có 9 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Phạm Quang Hưng, Phó Giám đốc ĐHQGHN đánh giá cao những thành tích mà Trường ĐHKHTN đạt được trong năm học vừa qua. Trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và đóng góp vào thành công của ĐHQGHN tiếp tục khẳng định vị thế uy tín ngày càng cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế.

Phó Giám đốc đề nghị trong năm học 2010 - 2011, Trường ĐHKHTN tiếp tục thực hiện lộ trình đào tạo theo tín chỉ cho tất cả các chương trình; tổ chức thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội một cách sáng tạo, thiết thực; phát triển đào tạo liên kết quốc tế, phát triển liên kết với các trường trong và ngoài ĐHQGHN đào tạo ngành kép, bằng kép; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo hướng quốc tế hóa; nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học theo hướng tích hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt các chương trình đào tạo tiên tiến trong Đề án 16+23; phát huy các nguồn lực đã và đang được đầu từ, tiềm lực đội ngũ cán bộ khoa học; tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học; tiếp tục thực hiện và nghiên cứu mở rộng các giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn ĐHQGHN và dần đạt chuẩn quốc tế; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác học sinh, sinh viên, tổ chức đánh giá việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, quan tâm tìm kiếm cơ hội, việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; tiếp tục thực hiện công tác tin học hóa; chú trọng việc giải ngân, hoàn thành các dự án đầu tư chiều sâu và tăng cường năng lực.

 Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   |