Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2010 - 2011, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV
Đó là chủ đề đợt thi đua đặc biệt trong toàn thể các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ , giảng viên và sinh viên ĐHQGHN do GS.TS Mai Trọng Nhuận - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ĐHQGHN phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ III, tổ chức sáng 29/9/2010.

Theo GS.TS Mai Trọng Nhuận: Đơn vị thi đua tốt nhất, cá nhân thi đua tốt nhất là đơn vị, cá nhân làm ra nhiều nhất các sản phẩm hữu ích, mới, độc đáo, chú trọng nhiều nhất đến chất lượng, hiệu quả và góp phần nhiều nhất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, sinh viên trong khuôn khổ luật pháp, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước với chi phí nguồn lực và thời gian ngắn nhất. Đối với mỗi đơn vị cần có thêm một điều kiện là đơn vị tiên tiến nhất, có môi trường làm việc công bằng, dân chủ, thân thiện, khách quan, thúc đẩy sáng tạo, cống hiến, đổi mới; cá nhân thì phải có phẩm chất đạo đức tốt.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN

GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, nội dung thi đua tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả, kết quả công việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như tập trung nguồn lực tạo ra các sản phẩm mới, kết quả mới, hữu ích mang đậm dấu ấn của ĐHQGHN. Để thực hiện được các nội dung thi đua khen thưởng GS.TS Mai Trọng Nhuận cho rằng cần tập trung vào một số nội dung chính sau đây:

- Phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, công bằng, dân chủ, khách quan, thân thiện để đẩy mạnh tinh thần sáng tạo, đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của ĐHQGHN trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, nghiên cứu khoa học công nghệ đỉnh cao, phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là đầu tàu đổi mới và làm nòng cột trong hệ thống giáo dục nước nhà.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học tiên tiến, có cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao tương đương cơ quan sự nghiệp của Chính phủ, có cơ cấu hợp lý của dại học nghiên cứu, đa ngành để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đề ra.

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học hướng tới chuẩn mực quốc tế trên tinh thần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá dựa vào nghiên cứu, nghiên cứu dựa vào đào tạo, tiếp tục triển khai liên thông, liên kết, thống nhất chuyển đổi toàn diện phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ trong toàn ĐHQGHN; triển khai thắng lợi các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, các chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, đào tạo tiên tiến cũng như các chương trình khác của Nhiêm vụ chiến lược, xây dựng một số ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế.

PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc ĐHQGHN trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

- Không ngừng nâng cao chất lượng và số lượng các sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến có giá trị lý luận và thực tiễn không chỉ trong nước mà còn trong khu vực và thế giới.

- Phát triển hiệu quả đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý từng bước đạt chuẩn quốc tế, hiện đại hóa cơ sở vật chất đảm bảo phát triển ĐHQGHN từng bước đạt chuẩn quốc tế.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của đất nước và của ngành giáo dục đào tạo, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó lưu ý nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy đam mê cống hiến, sáng tạo đổi mới cũng như nâng cao tính chuyên nghiệp để làm tốt hơn công tác hàng ngày, tạo ra nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao cho xã hội.

- Mỗi đơn vị xây dựng cụ thể chương trình triển khai phong trào thi đua yêu nước với các chỉ tiêu, số lượng, chất lượng hiệu quả cụ thể, trong đó quan trọng nhất là chỉ tiêu giá trị gia tăng, đồng thời nêu các giải pháp, trách nhiệm cá nhân, kiện toàn tổ chức và cán bộ đap ứng yêu cầu của công tác thi đua khen thưởng.

Bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường ĐHKHXH&NV

Lấy khẩu hiệu “Sáng tạo - Tiên phong – Chất lượng cao” vừa làm động lực, vừa làm mục tiêu để thực hiện thành công kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 – 2011, tạo cơ sở vững chắc triển khai thắng lợi chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo và sức mạnh nội lực của chính mình, tin rằng ĐHQGHN sẽ chủ động vượt qua thách thức để ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo ĐHQGHN trao Bằng khen của Giám đốc cho các tập thể và cá nhân của ĐHQGHN

Thay mặt cho Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương, bà Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của ĐHQGHN. Bên cạnh việc bày tỏ sự thống nhất với những chủ trương, giải pháp đã nêu trong báo cáo tổng kết, đồng thời Đại diện Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trung ương đề nghị ĐHQGHN quan tâm thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

- Tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi ở tất cả các đơn vị, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Các phong trào thi đua gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ĐHQGHN.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cần chú ý gắn chặt thi đua với khen thưởng bởi vì “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch” đồng thời kiểm tra đánh giá sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua nghiên cứu khoa học,...

- Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; kiện toàn tổ chức, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, tăng cường bối dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực làm việc của bộ máy phụ trách công tác thi đua khen thưởng ở ĐHQGHN và các trường thành viên.

Trong khuôn khổ của Đại hội thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ III, bà Trần Thị Hà và GS.TS Mai Trọng Nhuận đã trao những phần thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và ĐHQGHN cho các tập thể và cá nhân của ĐHQGHN có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Có 8 tập thể và cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004 – 2005 đến năm học 2008 – 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trường ĐHKHXH&NV là đơn vị duy nhất của ĐHQGHN đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm học 2008 – 2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Giám đốc ĐHQGHN đã tặng thưởng Bằng khen cho 11 tập thể và 279 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 – 2010.

 Đỗ Ngọc Diệp- Bùi Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   |