Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phát triển Trung tâm Thông tin Thư viện đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu kiểm định chất lượng AUN
Đó là một nội dung trong phát biểu chỉ đạo của GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị Cán bộ viên chức Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN, ngày 6/10/2010.

Cùng với đó, GS.TS Nguyễn Hữu Đức đánh giá, năm học vừa qua, Trung tâm đã hoàn thành các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm rất cao. Cán bộ viên chức của Trung tâm đã vượt qua nhiều khó khăn, tận tụy phục vụ cán bộ, sinh viên góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo của ĐHQGHN. Những tấm gương lao động tận tụy ở Trung tâm cần được động viên, biểu dương kịp thời và nhân rộng. Đặc biệt, năm học 2009 – 2010, lần đầu tiên ở ĐHQGHN và cũng là đầu tiên trong cả nước, Trung tâm Thông tin thư viện đã phối hợp với các đơn vị đào tạo thực hiện việc mua giáo trình, tài liệu tham khảo nước ngoài theo danh mục của các môn học trong các chương trình đào tạo và mua được đủ cả bộ sách phục vụ giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh, bao gồm cả giáo trình, sách hướng dẫn cho giảng viên và sách hướng dẫn học tập cho sinh viên – Một giải pháp có tính chuyên nghiệp cao, hội nhập tốt và đạt ngay chuẩn quốc tế.

Bám sát kế hoạch nhiệm vụ năm học của ĐHQGHN, ngoài việc các nhiệm vụ thường xuyên, phục vụ các hệ đào tạo chuẩn, Trung tâm cần quan tâm đến việc thực hiện Nhiệm vụ chiến lược xây dựng một số ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế của ĐHQGHN, làm cơ sở xây dựng một số khoa đạt chuẩn quốc tế, trong đó việc thực hiện kiểm định quốc tế, kiểm định khu vực là một yêu cầu tất yếu. Kế hoạch của ĐHQGHN trong thời gian tới đây là xây dựng 10 chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của mạng lưới các đại học ASEAN (AUN). Theo đó, thư viện cũng phải đạt chuẩn AUN cả về số lượng và chất lượng nguồn tư liệu, chất lượng phục vụ và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện, quản lý thư viện.

 

Phó Giám đốc ĐHQGHN - GS.TS Nguyễn Hữu Đức trao thưởng cho cán bộ Trung tâm TTTV

Bên cạnh đó, GS.TS Nguyễn Hữu Đức đồng thời nhấn mạnh: Trung tâm Thông tin Thư viện cần phát triển phương thức quản lý tư liệu theo môn học trong các chương trình đào tạo, làm cơ sở để xác định thực trạng phủ giáo trình cho môn học trong các chương trình đào tạo và địa chỉ tìm kiếm cụ thể cho bạn đọc, từ đó xây dựng kế hoạch phủ giáo trình một cách cụ thể hơn nữa. Trong diện tích hạn hẹp hiện nay, Trung tâm Thông tin Thư viện cố gắng bố trí các phòng đọc hợp lý, đạt chuẩn quốc tế cho sinh viên đào tạo theo Nhiệm vụ chiến lược. Việc quốc tế hóa phải được thực hiện ngay trong môi trường thư viện, sinh viên quốc tế đến học tập ở các trường đại học thành viên cũng được thư viện phục vụ.

Trong bối cảnh hiện nay, khi số lượng sinh viên ngày càng tăng, diện tích của chưa tăng và đòi hỏi chất lượng cao, Trung tâm Thông tin Thư viện phải chọn giải pháp hiệu quả và phù hợp, trong đó có giải pháp số hóa và trước mắt nên thực hiện đồng bộ và triệt để đối các môn học chung. Trung tâm cần tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác với các đơn vị, trong đó phối hợp với Nhà Xuất bản để xây dựng tủ sách ĐHQGHN. Trong khuôn khổ của hội nghị, Phó Giám đốc cũng đã trao đổi về một số kiến nghị của Trung tâm về nhân lực, thu nhập của cán bộ và việc thu hồi tài liệu của những cá nhân mượn quá hạn.

Ông Nguyễn Huy Chương - Giám đốc TTTT - TV (áo xanh, bìa phải) trao thưởng cho cán bộ của Trung tâm

GS.TS Nguyễn Hữu Đức và Ban Giám đốc Trung tâm đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trong năm học 2009 - 2010.

Trước đó, thay mặt cho Ban Giám đốc, bà Phạm Thị Yên – Phó Giám đốc Trung tâm đã trình bày một số kết quả mà tập thể cán bộ viên chức đã đạt được trong năm học qua. Theo đó, Trung tâm đã bổ sung 1.018 tên tài liệu với 23.660 cuốn, 3 cơ sở dữ liệu điện tử, trên 300 tên báo, tạp chí tiếng Việt; 32 tên báo, tạp chí tiếng nước ngoài để phục vụ đào tạo tín chỉ và nhiệm vụ chiến lược. Cùng với đó, cán bộ Trung tâm đã xử lý 1.460 biểu ghi tương đương 4.304 cuốn tài liệu mới, phân loại 4.356 tên sách theo DDC và kiểm tra, hiệu đính 6.359 biểu ghi trên cơ sở dữ liệu...

Năm học 2010 – 2011, Trung tâm tiếp tục hoàn chỉnh các yếu tố xây dựng thư viện điện tử, đưa vào phục vụ và khai thác Thư viện điện tử giai đoạn 1, đồng thời thực hiện kết nối, hợp tác chia sẻ nguồn lực thông tin với các thư viện đại học trong nước và mạng thư viện đại học Đông Nam Á – ông Nguyễn Huy Chương, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện nhấn mạnh.

Cùng với đó, cũng theo ông Nguyễn Huy Chương, Trung tâm sẽ tăng cường bổ sung tối đa giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo tín chỉ, chương trình nhiệm vụ chiến lược và các chương trình đào tạo khác của ĐHQGHN; Tiếp tục đồng bộ các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến, hiện đại vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Tăng cường các điều kiện đảm bảo và nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, đồng thời mở rộng các loại hình dịch vụ thông tin – thư viên tiên tiến, hện đại; Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu  tổ chức và kiện toàn bộ máy quản lý; cải thiện môi trường làm việc, nâng cao phúc lợi cho cán bộ viên chức.

 Nguyễn Ngọc - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   |