Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nâng cao công tác hỗ trợ đào tạo
Ngày 7/10/2010, Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Phát triển đô thị đại học trang trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2010 - 2011.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có TS. Phạm Quang Hưng, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Theo PGS.TS Đặng Văn Bào, Giám đốc Trung tâm HTĐT&PTĐT, năm học vừa qua, Trung tâm đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ, mở rộng mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN, tổ chức thực hành, thực địa ngoài trời cho sinh viên các khoa. Hoàn thành 3 sản phẩm khoa học tiêu biểu, xây dựng và triển khai 2 dự án quốc tế, bám sát nhiệm vụ chức trách công tác quản lí tại Hòa Lạc, thụ lí, xử lí, xác minh hồ sơ đất đai chặt chẽ, đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án,…

Năm học 2010 - 2011, Trung tâm tập trung nguồn lực, trí tuệ, xây dựng Trung tâm là đơn vị đào tạo ngoài trời, lập kế hoạch cho việc đầu tư điều kiện tốt nhất cho công tác phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học theo hướng đa ngành, chất lượng cao, có uy tín, thu hút được nhiều cơ sở đào tạo trong và ngoài ĐHQGHN tới thực nghiệm, thực tập, hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Phạm Quang Hưng nhiệt liệt chúc mừng thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong năm học 2009 - 2010, đóng góp tích cực vào thành công chung của ĐHQGHN, đồng thời Phó Giám đốc nhấn mạnh, trong năm học tới toàn bộ cán bộ Trung tâm cần phải nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới; tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn của ĐHQGHN, đạt chuẩn quốc tế; thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo, tích cực triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và xây dựng hoàn thiện các đề tài khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu và phục vụ hỗ trợ đào tạo, khoa học tại Ba Vì, tiếp tục giải quyết tồn đọng Nông trường 1A, chuẩn bị để quản lý, tiếp nhận, khai thác, sử dụng các công trình sẽ được bàn giao trong thời gian tới. Phó Giám đốc tin tưởng rằng, năm học 2010 - 2011, Trung tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ĐHQGHN giao phó.

 Việt Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   |