Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Chất lượng là yếu tố sống còn của giáo dục đại học
Phiên họp thứ 3 giao ban Công tác đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN diễn ra sáng 13/10/2010 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.

GS.TS Mai Trọng Nhuận – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN chủ trì buổi giao ban.

Cuộc giao ban nhằm đánh giá các kết quả đạt được của hoạt động ĐBCL tại các đơn vị trong ĐHQGHN năm học 2009 - 2010 và bàn các giải pháp chung để thực hiện kế hoạch công tác này trong năm học mới.

Trong phát biểu khai mạc, GS.TS Mai Trọng Nhuận đề nghị các đại biểu chú ý thảo luận tập trung vào ba nội dung quan trọng có tính chất nền tảng và là cơ sở thúc đẩy hoạt động đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN thời gian tới:

GS.TS Mai Trọng Nhuận

- Cung cấp các cơ sở dữ liệu theo chuẩn xếp hạng của các trường đại học mà sản phẩm là bộ dữ liệu KĐCL đào tạo đến tận cấp Khoa.

- Nâng cao nhận thức đúng trong toàn thể cán bộ, sinh viên về vai trò của chất lượng và kiểm định chất lượng như là yếu tố sống còn trong chiến lược phát triển ĐHQGHN; để văn hóa chất lượng phải trở thành thói quen trong suy nghĩ và định hướng hành động của toàn bộ cán bộ nhân viên.

- Chuẩn chất lượng cao phải gắn với văn hóa chất lượng của ĐHQGHN và từng bước gắn với thu nhập của từng cán bộ ĐHQGHN, hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập thông qua nâng cao chất lượng.

Hội nghị đã nghe ThS. Đỗ Thị Ngọc Quyên - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng, Viện Đảm bảo chất lượng đào tạo ĐHQGHN trình bày báo cáo kết quả triển khai hoạt động ĐBCL tại các đơn vị trong ĐHQGHN năm học 2009-2010. Theo đó, có 98% các nhiệm vụ đã hoàn thành đúng kế hoạch và kết quả thực hiện đã góp phần nâng cao văn hóa chất lượng và củng cố hệ thống ĐBCL trong ĐHQGHN. Một số kết quả nổi bật như: kiểm định chương trình cử nhân CNTT của Trường Đại học Công nghệ theo tiêu chuẩn kiểm định AUN đạt 4,75/7; ĐHQGHN là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam triển khai kiểm định chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn riêng các ngành Kinh tế đối ngoại, Ngôn ngữ học, Tiếng Anh Sư phạm…

Trong năm học 2010 - 2011, ĐHQGHN sẽ triển khai 18 đầu mục nhiệm vụ theo các nội dung công tác: Nâng cao năng lực cán bộ ĐBCL, phát triển văn hóa chất lượng, kiểm định chất lượng, giao ban định kỳ công tác ĐBCL, xếp hạng đại học…

Kết thúc buổi giao ban, thay mặt Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN, PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Phó Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN đã bày tỏ sự đồng tình với đa phần ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đó là:

- Tất cả các cán bộ, viên chức của ĐHQGHN cần đồng lòng phát triển văn hóa chất lượng. Thành công của việc phát triển văn hóa chất lượng phụ thuộc quan trọng vào nhận thức của toàn thể cán bộ và đặc biệt là nhận thức, quyết tâm của lãnh đạo các đơn vị và ĐHQGHN.

- Các đơn vị bổ sung, hoàn thiện lại kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm học 2010-2011.

- Thống nhất trong ĐHQGHN các quy trình về kiểm định như: xử lý số liệu điều tra, phản hồi, khung bảng hỏi điều tra sinh viên…

- Tăng kinh phí để nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.

- Xây dựng phần mềm xử lý dữ liệu chung cho công tác KĐCL các đơn vị.

Một số định hướng trong văn hóa chất lượng
được GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh:

+ Lãnh đạo các đơn vị trong ĐHQGHN phải quan tâm đầu tư, thực hiện, nâng cao chất lượng và văn hóa chất lượng. Đây là chủ trương đúng đắn và là giải pháp để trực tiếp nâng cao chất lượng sản phầm đầu ra của ĐHQGHN.

+ Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch triển khai và các hướng dẫn thực hiện KĐCL chung trong toàn ĐHQGHN.

+ Các trung tâm, đơn vị phụ trách công tác KĐ và ĐBCL cần phát huy tốt vai trò của mình, hỗ trợ đắc lực cho cán bộ quản lý trong công tác đảm bảo chất lượng. Quy trình thực hiện: nâng cao ý thức trong toàn hệ thống ĐHQGHN, tiến tới ban hành bộ tiêu chuẩn dành cho của cán bộ nghiệp vụ, quản lý, giảng viên, tiêu chuẩn đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học, cập nhật bộ kiểm định theo nhu cầu phát triển xã hội...

+ Lãnh đạo các đơn vị cần đầu tư thỏa đáng để các trung tâm, bộ phận KĐCL phát huy tốt nhất hiệu quả hoạt động, hỗ trợ đắc lực cho công tác đào tạo và quản lý.

+ Viện ĐBCLĐT và Ban Thanh tra, Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên phối hợp với các ban chức năng khác tham gia giám sát, hỗ trợ, thanh tra công tác KĐCL, kịp thời hỗ trợ, khen thưởng các đơn vị có thành tích trong công tác này.

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   |