Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nâng cao chất lượng công tác giáo trình
Ngày 21/12/2010, PGS.TS Phạm Trọng Quát - Trưởng ban Giáo trình ĐHQGHN đã họp cùng các thành viên về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011.

Nội dung cuộc họp nhằm đánh giá lại việc thực hiện công tác giáo trình thời gian qua và thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cuộc họp đã quán triệt chủ trương của lãnh đạo ĐHQGHN coi công tác giáo trình là nhiệm vụ quan trọng cần được đẩy mạnh để đóng góp hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng đào tạo. Trong năm học 2010-2011, một trong những nhiệm vụ chính của công tác giáo trình là: xây dựng bộ giáo trình, tài liệu tham khảo ở dạng in, số hóa đạt chuẩn quốc tế, tối thiểu 1 bộ/1 môn học của các chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược, chương trình tiên tiến, tài năng, chất lượng cao; mỗi môn học các chương trình đào tạo khác có 01 tài liệu tham khảo; xây dựng mới 130 giáo trình, bài giảng; đảm bảo bổ sung tối đa giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo tín chỉ và chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược. Trên cơ sở đó, các ý kiến thảo luận của các thành viên tập trung vào các vấn đề: giải pháp giải quyết một số vấn đề in ấn giáo trình còn tồn đọng; phân cấp nhiệm vụ trong công tác giáo trình; thứ tự ưu tiên biên soạn, in ấn giáo trình cho từng nhiệm vụ đào tạo; phân bổ kinh phí triển khai; đồng bộ phối hợp thực hiện giữa các đơn vị; xây dựng lộ trình kế hoạch in ấn, biên soạn giáo trình tại các đơn vị…

Kết thúc buổi làm việc, PGS.TS Phạm Trọng Quát đã kết luận một số vấn đề cơ bản cho định hướng công tác năm học 2011 nhằm nâng cao chất lượng công tác biên soạn, in ấn, dịch các giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ nhiệm vụ đào tạo phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ. Theo đó, các đơn vị cần có kế hoạch cụ thể và kịp thời về in ấn giáo trình theo từng năm học; rà soát lại giáo trình các môn học làm cơ sở để thực hiện chủ trương của Ban Giám đốc ĐHQGHN và Nghị quyết của Đảng ủy ĐHQGHN về việc “phủ kín” giáo trình cho tất cả các môn học. PGS.TS Phạm Trọng Quát phân công nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị và bộ phận, trong đó giao nhiệm vụ cho Nhà xuất bản ĐHQGHN xây dựng Đề án “Xây dựng tủ sách khoa học ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế” trong năm học này.

 

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   |