Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nghiệm thu xuất sắc đề tài KX.03.16/06-10 cấp Nhà nước
Ngày 24/12/2010, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước do GS.TS Phạm Tất Dong làm chủ tịch đã họp nghiệm thu đề tài KX.03.16/06-10 “Thực trạng và xu hướng biến đổi lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế” thuộc chương trình KX.03/06-10 do PGS.TS Phạm Hồng Tung làm chủ nhiệm; Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển là đơn vị chủ trì.

Tham dự buổi nghiệm thu còn có đại diện lãnh đạo Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, đại diện Văn phòng các chương trình KH - CN, Chương trình KHCN KX.03/06-10.

PGS.TS Phạm Hồng Tung

Hội đồng đã nghe PGS.TS Phạm Hồng Tung trình bày các kết quả chính trên các khía cạnh: nghiên cứu các vấn đề lý luận và cách tiếp cận đối với các vấn đề “lối sống”, “biến đổi lối sống”, “thanh niên”, “lối sống thanh niên”; thực trạng lối sống của thanh niên Việt Nam; những xu hướng biến đổi của lối sống thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế; đề xuất các nhóm giải pháp để xây dựng lối sống thanh niên Việt Nam phù hợp với tiến trình đổi mới và hội nhập.

Các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao kết quả đề tài ở các phương diện: vấn đề nghiên cứu cấp thiết, có tính thời sự; cách tiếp cận và xử lý vấn đề logic, khoa học, thể hiện sự đầu tư tìm tòi của tác giả; tư liệu công phu, đồ sộ với kết quả điều tra chọn mẫu tốt; tổng hợp được tri thức và các phương pháp nghiên cứu liên ngành; đưa ra được những đánh giá hợp lý, đề xuất giải pháp có tính khả thi, là cơ sở khoa học quan trọng trong việc hoạch định chính sách về thanh niên của Đảng và Nhà nước.

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   |