Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Dịch vụ công cộng trong KTX

 DỊCH VỤ CÔNG CỘNG TRONG KÝ TÚC XÁ

 

 

        Ngoài những nhà ăn, phòng tự học, phòng tiếp khách, KTX còn có hệ thống liên  lạc theo phương thức tổng đài đến từng phòng ở nhằm giúp cho SV hiểu rõ hơn về quy định của KTX, các thông tin liên quan đến quá trình ăn ở học tập của sinh viên. Hệ thống này còn có tác dụng giải quyết nhu cầu về mặt tinh thần của sinh viên: tổ chức quà tặng âm nhạc qua hệ thống này, nghe tin tức đài báo.

        Dịch vụ điện thoại công cộng được quy hoạch ngay trong KTX, đại lí điện thoại trong KTX được hoạt động theo quy định về tài chính của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   |