Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thủ tục cần thiết khi cần thay đổi các thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Website

 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC TRANG WEB

ĐẶT TRONG MẠNG VNUNET CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Điều 1. Hệ thống website chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là các trang web, lưu trú trên máy chủ web của ĐHQGHN hoặc trên máy chủ web của các đơn vị, nằm trong vùng trực tuyến Internet của mạng VNUnet dưới tên miền cấp 3 “vnu.edu.vn”.
Mỗi đơn vị trực thuộc trong ĐHQGHN có thể xin phép thành lập website của mình trong hệ thống trên, gọi là website thành phần.
Chủ website thành phần là người lãnh đạo cấp cao nhất của đơn vị xin thành lập website.

Điều 2. Các website thành phần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
a. Về kỹ thuật
- Sử dụng các công nghệ đang được triển khai và hỗ trợ trên hệ thống máy chủ của VNUnet.
- Tất cả mã nguồn các trang web của một website thành phần được đặt trong một thư mục mẹ; chủ website có tài khoản toàn quyền với thư mục đó.
- Tất cả dữ liệu phục vụ website thành phần đặt trong một cơ sở dữ liệu; chủ website có tài khoản toàn quyền với cơ sở dữ liệu.

b. Về cấu trúc, hình thức mỹ thuật
- Phù hợp với khung cảnh website của một trung tâm văn hoá giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của đất nước.
- Có liên kết đến trang chủ của ĐHQGHN và các trang Web thành phần khác trong hệ thống website chính thức của ĐHQGHN.

c. Về nội dung
- Tuân thủ các quy định nêu trong “Giấy phép cung cấp thông tin lên mạng internet” (ICP) số 19/GP-BVHTT của Bộ văn hoá Thông tin cấp cho ĐHQGHN.
- Không chứa nội dung đi ngược lại lợi ích chung và sự phát triển của ĐHQGHN
- Có tính hệ thống đồng bộ, có tính liên thông với các website thành phần.
- Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ, dữ liệu cập nhật kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công tác thông tin qun lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ của các đn vị của ĐHQGHN.

d. Về đảm bảo an ninh
- Website phải đặt trên các máy chủ được bo vệ bằng “bức tường lửa” chống đột nhập phá hoại từ bên ngoài làm thay đổi nội dung các trang web.
- Nên sử dụng công nghệ trang web động với cơ sở dữ liệu đi kèm.

Điều 3. Ban Điều hành mạng VNUnet cấp phép thành lập và hoạt động cho website thành phần của đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. Ban Điều hành mạng VNUnet  thu hồi giấy phép và đóng cửa website thành phần của đơn vị trực thuộc ĐHQGHN khi thấy có những vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam, của ĐHQGHN và của VNUnet.
Website thành phần chỉ được kết nối vào hệ thống website chính thức sau khi đã được Ban Điều hành mạng VNUnet cấp phép và phi ngừng hoạt động khi Ban Điều hành mạng VNUnet thu hồi giấy phép.

Điều 4. Thủ tục để đơn vị trực thuộc ĐHQGHN xin phép thành lập website thành phần và kết nối vào hệ thống website của ĐHQGHN theo trình tự như sau:
a. Chủ website gửi đơn xin phép thành lập website thành phần của ĐHQGHN cho Ban Điều hành mạng VNUnet (qua Trung tâm quản trị mạng VNUnet)
b. Trung tâm quản trị mạng VNUnet tổ chức thẩm định các yêu cầu đã nêu ở Điều 2 Hướng dẫn này, lập văn bản thẩm định và đề nghị Ban Điều hành mạng VNUnet phê duyệt
c. Căn cứ vào văn bản thẩm định của Trung tâm quản trị mạng VNUnet, Trưởng ban Điều hành mạng VNUnet ra quyết định cấp phép thành lập website thành phần
d. Trung tâm qun trị mạng VNUnet tổ chức kết nối và theo dõi, giúp đỡ để các website thành phần hoạt động.

Điều 5. Trách nhiệm của các bên liên quan trong việc duy trì hoạt động, cập nhật và phát triển trang web của ĐHQGHN như sau:
a. Trang web của ĐHQGHN được kết nối trong mạng intranet là trang web nội bộ (chứa các thông tin lưu hành nội bộ phục vụ cán bộ, sinh viên ĐHQGHN), còn trang web internet là trang web của ĐHQGHN được kết nối với hệ thống internet chứa các thông tin lưu hành rộng rãi trong nước và quốc tế. Trang web internet có phiên bản tiếng Việt (gọi tắt là trang web internet tiếng Việt) và phiên bản tiếng Anh (gọi tắt là trang web internet tiếng Anh).
b. Ban Chính trị & Công tác  HSSV chịu trách nhiệm duyệt nội dung, cập nhật tin thường xuyên cho trang web internet tiếng Việt của ĐHQGHN trên internet. Ban Quan hệ Quốc tế chịu trách nhiệm chọn và dịch một phần thông tin từ trang web tiếng Việt sang tiếng Anh.
c. Trung tâm qun trị mạng VNUnet có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện kỹ thuật mạng và an ninh để duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định của trang web ĐHQGHN và trang web thành phần kết nối qua VNUnet.
d. Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN chịu trách nhiệm về nội dung, cung cấp và cập nhật tin thường xuyên cho từng lĩnh vực tương ứng trong trang web nội bộ; cụ thể:
- Ban Đào tạo cung cấp thông tin liên quan tới toàn bộ công tác đào tạo đại học, tuyển sinh Đại học, THPT chuyên, Lịch năm học, Đổi mới phương pháp giảng dạy, E-learning.
- Khoa Sau đại học cung cấp thông tin về phần công tác đào tạo Sau đại học theo Quy định của Giám đốc ĐHQGHN, công tác tuyển sinh Sau đại học, hoạt động của chương trình liên kết đào tạo quốc tế.
- Ban Khoa học Công nghệ cung cấp thông tin về Khoa học Công nghệ, Chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chương trình 112, phần công tác đào tạo sau đại học theo Quy định của Giám đốc ĐHQGHN.
- Ban Tổ chức cán bộ cung cấp thông tin về công tác tổ chức cán bộ
- Ban Chính trị và Công tác HSSV cung cấp thông tin về Công tác chính trị, học sinh, sinh viên, Thi đua khen thưởng, Tin tức và sự kiện, Bản tin.
- Ban Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về các hoạt động tài chính, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, NCKH.
- Ban Quan hệ Quốc tế chịu trách nhiệm cung cấp thông tin hoạt động quan hệ quốc tế và hợp tác quốc tế.
- Ban Xây dựng Cơ bản cung cấp thông tin về tình hình xây dựng cơ bản của ĐHQGHN.
- Tạp chí Khoa học chịu trách nhiệm cập nhật nội dung mục Tạp chí khoa học.
- Văn phòng cung cấp mạng thông tin tổng hợp.
e. Ban Chính trị và Công tác HSSV chịu trách nhiệm hướng dẫn, trao đổi về mặt chuyên môn, nghiệp vụ website và tổ chức hoạt động của đội ngũ cộng tác viên trong ĐHQGHN nhằm đảm bảo khả năng cung cấp, cập nhật tin thường xuyên cho trang web.

Điều 6. Chủ các website thành phần của đn vị trực thuộc ĐHQGHN có trách nhiệm cung cấp, kiểm tra các thông tin nguồn về đn vị mình theo từng menu tưng ứng của trang web nội bộ của ĐHQGHN, xác định tin nào chỉ ban hành nội bộ, tin nào có thể đưa lên internet.
Chủ website thành phần của đn vị trực thuộc ĐHQGHN chịu trách nhiệm trước ĐHQGHN và trước pháp luật về toàn bộ nội dung thông tin và các dịch vụ qung cáo trong phạm vi website thành phần của mình và các menu tưng ứng của trang web nội bộ ĐHQGHN.


Điều 7. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc ĐHQGHN quy định cụ thể về việc cấp phép, chịu trách nhiệm thẩm định và cấp phép hoạt động cho các website thành phần của các tổ chức trong đn vị mình nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung của mạng VNUnet được quy định ở Điều 2 của Quy định này và báo cáo lên Ban Điều hành mạng VNUnet. Chủ website thành phần của các tổ chức chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị mình và trước pháp luật về toàn bộ nội dung thông tin và các dịch vụ qung bá trong phạm vi website thành phần của mình.

Điều 8. Chủ website thành phần của đn vị trực thuộc ĐHQGHN có trách nhiệm đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động của website của đơn vị mình theo quy định của Ban Điều hành mạng VNUnet.
Thủ trưởng đn vị trực thuộc ĐHQGHN quy định về đóng góp kinh phí đối với các website của các tổ chức trong phạm vi quản lý của đn vị.

Điều 9. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ này ký ban hành.
Trong quá trình thực hiện, Hướng dẫn này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   |