Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hội thảo quốc tế về Chính sách, Pháp luật về Biển và sự phát triển bền vững
Trong ba ngày, 28-30/7/2005, Hội thảo quốc tế về “Chính sách, Pháp luật về Biển và sự phát triển bền vững” do Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế thuộc Khoa Luật - ĐHQGHN đã được tổ chức tại Hạ Long.

Đại biểu tham dự hội thảo là các nhà khoa học đến từ Canada (Đại học Dalhousie), Philippines (Đại học Visayas), Đại học Huế, Đại học Quốc gia Hà Nội và các chuyên gia đầu ngành đến từ Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành có liên quan đến biển (như: Bộ Ngoại giao, Bộ Thuỷ sản, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Học viên Quân sự Cao cấp, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, v.v...).

 25 bài tham luận cũng như rất nhiều ý kiến được đưa ra tại Hội thảo của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong nước và quốc tế Hội thảo đã tập trung và giải đáp những vấn đề sau:

1. Về chính sách biển: Việt Nam đã xây dựng chính sách biển và đại dương tổng thể?; Thực trạng chính sách biển của Việt Nam?; Chính sách biển Việt Nam đối với sự phát triển bền vững?; Định hướng và nội dung cơ bản của chính sách biển Việt Nam trong tương lai? Kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này? v.v…

 2. Về pháp luật quốc gia, Thực trạng và tính hệ thống của pháp luật biển Việt Nam? Cam kết trong các điều ước quốc tế đã được ghi nhận đầy đủ trong pháp luật biển Việt Nam? Làm thế nào để hoàn thiện pháp luật biển Việt Nam (Xây dựng một đạo luật chung hay hoàn thiện các luật chuyên ngành?…) Pháp luật biển Việt Nam và các nguyên tắc phát triển bền vững? Các nguyên tắc và nội dung cơ bản của luật biển Việt Nam trong tương lai? Kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này?…

 3. Về quản lý vùng đới bờ, Vai trò của việc quản lý bằng pháp luật đối với vùng đới bờ? Thực trạng của việc quản lý vùng đới bờ ở Việt Nam? Phương hướng và nội dung cơ bản của việc xây dựng chính sách và pháp luật trong quản lý tổng hợp đới bờ của Việt Nam? Kinh nghiệm quốc tế?….

 4. Về thực hiện chủ quyền quốc gia và hợp tác quốc tế, Nội dung của nguyên tắc chủ quyền quốc gia trên biển? Mối liên hệ giữa nguyên tắc chủ quyền quốc gia trên biển và nguyên tắc phát triển bền vững? Thực trạng thực thi chủ quyền quốc gia trên biển? Hợp tác quốc tế trong việc khai thác, sử dụng và quản lý biển? Phương hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi chủ quyền quốc gia trên biển? Kinh nghiệm quốc tế?

Nguồn lợi biển cả đang cạn kiệt nếu chúng ta không biết khai thác
một cách khoa học.

Những phân tích, giải pháp và kiến nghị khoa học tại Hội thảo nhằm đề xuất và góp tiếng nói quan trọng cho Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Chính sách, Pháp luật về biển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu tham gia sâu rộng vào tiến trình hội nhập quốc tế, phúc đáp sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

 Nguyễn Bá Diễn
Khoa Luật - ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :