Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
22 đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu tháng 7/2005
Trong tháng 7 vừa qua, có 22 đề tài nghiên cứu khoa học do các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện đã được nghiệm thu. Cụ thể như sau:

1. Đề tài “Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy môi trường”. Mã số: QT.01.46. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Phương Loan - Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

2. Đề tài “Nghiên cứu sự phân bố, hoạt động và vai trò của một số nhóm vi sinh vật tham gia vào các chu trình chuyển hóa vật chất của hệ sinh thái nước Hồ Tây”. Mã số: QT.02.25. Chủ trì: ThS. Phạm Thị Mai - Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

3. Đề tài “Sử dụng công cụ GIS trong đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí đô thị Hà Nội”. Mã số: QT.01.45. Chủ trì: ThS. Phạm Thị Việt Anh - Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

4. Đề tài “Đặc điểm địa hoá - khoáng vật và độ hạt của các trầm tích Đệ tứ vùng cửa sông Ba Lạt và các tai biến liên quan trong đới duyên hải miền Trung”. Mã số: QT.01.20. Chủ trì: ThS. Đặng Văn Luyến - Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

5. Đề tài “Nghiên cứu một số tính chất vật lý của mẫu Spinel tự nhiên và mẫu tổng hợp bằng phương pháp sol-gel”. Mã số: QT.02.09. Chủ trì: PGS.TS Lê Hồng Hà - Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

6. Đề tài “Nghiên cứu và xác định thành phần hóa học của lắng đọng khí quyển ướt và khí quyển khô tại khu công nghiệp Thượng Đình, Hà Nội”. Mã số: QT.04.35. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thúy Ngọc - Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Xây dựng và phát triển quy trình phân tích các độc tố hữu cơ khó phân huỷ thuộc các nhóm Bisphenol A và Ankylphend trong nước rác tại khu vực bãi rác Hà Nội”. Mã số: QT.04.34. Chủ trì: GS. Phạm Hùng Việt - Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu polime dùng để xử lý nước”. Mã số: QGTĐ.01.03. Chủ trì: PGS.TS Lưu Văn Bôi - Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt. Nghiệm thu cấp cơ sở.

9. Đề tài “Xây dựng hệ thu thập số liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu”. Mã số: QT.01.05. Chủ trì: TS. Nguyễn Đức Vinh - Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

10. Đề tài “Nghiên cứu hoá thực vật cây chó đẻ răng cưa cho điều trị bệnh viêm gan”. Mã số: QT.03.11. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Văn Đậu - Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

11. Dự án sản xuất thử “Hoàn chỉnh quy trình sản xuất các loại phân bón vi lượng phục vụ nông nghiệp”. Mã số XST.03/2000. Chủ trì: PGS.TS Trịnh Lê Hùng - Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

12.  Đề tài “Nghiên cứu công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp bùn hoạt tính nhiều bậc”. Mã số: QT.01.36. Chủ trì: PGS.TS. Trịnh Lê Hùng - Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài “Tìm hiểu các enzim bảo vệ oxi hoá của nấm linh chi Ganoderma”. Mã số: QT.03.16. ThS. Tạ Bích Thuận - Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài “Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông thuộc một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ”. Mã số: QG.02.25. Chủ trì: PGS.TS Hoàng Văn Vân - Khoa Sau đại học, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

15. Đề tài “Quy trình và nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Sư phạm - ĐHQGHN”. Mã số: QS.03.02.01. Chủ trì: ThS. Đỗ Dung Hoà - Khoa Sư phạm ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

16. Đề tài “Đánh giá tổng quan quan hệ Việt Nam - Lào 1954-2000 và phương hướng hợp tác giữa 2 nước trong giai đoạn mới”. Mã số: CB.04.02. Chủ trì: TS. Lê Đình Chỉnh - Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

17. Đề tài “Tư tưởng của V.I.Lênin về bước trung gian quá độ lên CHXN và ý nghĩa của nó đối với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam hiện nay”. Mã số: CB.01.03. Chủ trì: TS. Nguyễn Ngọc Thành -Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Xếp loại: Đạt.

18. Đề tài “Tính tất yếu của việc đổi mới ý thức pháp luật trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay”. Mã số: QX.01.15. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Thúy Vân - Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

19. Đề tài “Một số cuộc xung đột khu vực sau chiến tranh lạnh: lịch sử và vấn đề”. Mã số: CB.01.31. Chủ trì: TS. Đặng Xuân Kháng - Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn . Xếp loại: Khá.

20. Đề tài “Thời gian trong “Đi tìm thời gian đã mất” của Marcel Proust và ứng dụng vào nghiên cứu giảng dạy của văn học Việt Nam”. Mã số: QX.01.09. Chủ trì: TS. Đào Duy Hiệp - Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

21. Đề tài “Giao tiếp giữa giảng viên với sinh viên trong nghiên cứu khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội”. Mã số: QX.01.17. Chủ trì: TS. Hoàng Mộc Lan - Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

22. Đề tài “Lịch sử trang viên Oyama”. Mã số: QX.03.01. Chủ trì: ThS. Phan Hải Linh - Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

 Ban Khoa học Công nghệ - ĐHQGHN
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :