Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
17 đề tài nghiên cứu khoa học được Đại học Quốc gia Hà Nội nghiệm thu tháng 9/2005
Trong tháng 9/2005, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nghiệm thu 17 đề tài nghiên cứu khoa học do các các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Đề tài “Phân cực hoá trị trong một số vật liệu”. Mã số: QT.04.05. Chủ trì: TS. Hoàng Nam Nhật, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.  Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Các hệ quả vật lý của các mẫu chuẩn mở rộng”. Mã số: QG.04.03. Chủ trì:  PGS.TS. Hà Huy Bằng, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser argon và nghiên cứu ứng dụng phân tích cấu trúc phân tử”. Mã số: QG.04.04. Chủ trì: TS. Nguyễn Thế Bình, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Thiết kế và triển khai thử nghiệm dạy và học điện tử trên mạng”. Mã số: QGTĐ.02.01. Chủ trì: GS.TSKH. Đinh Dũng, Viện Công nghệ Thông tin. Xếp loại: Khá.

5. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất của màng mỏng nano oxyt titan xốp và ứng dụng”. Mã số: QG.04.05. Chủ trì: PGS.TS. Phạm Văn Nho, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài “Nghiên cứu kiến thức bản địa trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản của người Dao và người Thái ở Yên Bái”. Mã số: QT.04.17. Chủ trì: TS. Nguyễn Hữu Nhân, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Nghiên cứu hiện trạng môi trường đất thông qua hàm lượng chì hoà tan trong nước khu vực xung quanh nhà máy pin Văn Điển”. Mã số: QT.04.30. Chủ trì: CN. Cái Văn Tranh, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

8. Đề tài “Bảo tồn nguồn gen một số loài động, thực vật quí hiếm ở vườn quốc gia Tam Đảo nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và du lịch sinh thái”. Mã số: QG.03.08. Chủ trì: PGS.TS. Trần Ninh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Một số phương pháp chuyển đổi tín hiệu và ứng dụng”. Mã số: QT.04.03. Chủ trì: PGS.TS. Phạm Quốc Triệu, Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Xây dựng ngân hàng tiểu mục thi/kiểm tra cho môn thực hành tiếng trong chương trình đào tạo của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN”. Mã số: QGTĐ.01.02. Chủ trì: ThS. Vũ Văn Phúc, Trung tâm Nghiên cứu Phương pháp và Kiểm tra chất lượng - Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá, công tác tổ chức và triển khai đề tài NCKH tại trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (qua khảo sát hồ sơ khoa học 1995 - 2005 và hồ sơ đề tài đã nghiệm thu). Mã số: QX.02.10. Chủ trì: CN. Vũ Thị Thoan, Phòng quản lý NCKH & đào tạo SĐH, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Xếp loại: Khá.

12. Đề tài “Một số vấn đề về khảo cổ học ven biển miền Trung Việt Nam giai đoạn chuyển tiếp từ văn hoá Sa Huỳnh sang văn hoá Chămpa”. Mã số: QG.03.15. Chủ trì: TS. Lâm Thị Mỹ Dung, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài “Cải tổ các Chaebol Hàn Quốc và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam”. Mã số: QK.03.01. Chủ trì: TS. Vũ Phương Thảo, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài “Nữ giảng viên với hoạt động NCKH ở các trường đại học Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”. Mã số: CB 03.23. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Tuyết, Ban Đào tạo - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

15. Đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ trong các trường đại học - Nghiên cứu trường hợp ĐHQGHN”.Mã số: CB.04.07. Chủ trì: ThS. Trịnh Ngọc Thạch, Ban Tổ chức Cán bộ - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

16. Đề tài “Trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Mã số: CB. 04.26. Chủ trì: ThS. Trịnh Tiến Việt, Khoa Luật - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

17. Đề tài “Vẻ đẹp của truyện ngắn Môpátxăng và truyện ngắn Sêkhốp”. Mã số: CB.03.24. Chủ trì: GVC. Cao Vũ Trân, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Xếp loại: Đạt.

Trong phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ Sinh học. Ảnh: Bùi Tuấn

 Ban Khoa học Công nghệ - ĐHQGHN
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :