Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
30 đề tài nghiên cứu khoa học được ĐHQGHN nghiệm thu tháng 10/2005
Trong đó có 16 đề tài thuộc licnh vực Khoa học tự nhiên và công nghệ, 14 đề tại còn lại thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn.

Cụ thể như sau:

1. Đề tài “Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng ức chế sinh trưởng một số vi sinh vật gây bệnh ở thực vật và đặc tính sinh học của chúng”. Mã số: QT.03.23. Chủ trì: ThS. Nguyễn Kiều Băng Tâm, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng bài toán nhận dạng để xác định các đặc trưng của trường địa hoá thứ sinh, phục vụ công tác tìm kiếm khoáng sản”. Mã số: QT.00.18. Chủ trì: TS. Nguyễn Vân Đình, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

3. Đề tài “Mô phỏng một số hệ vật lý trên máy tính”. Mã số: QT.01.33. Chủ trì: PGS.TS. Lê Viết Dư Khương, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

4. Đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa kỹ thuật phục vụ quy hoạch và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất xây dựng. Lấy ví dụ đới ven biển Thái Bình - Nam Định”. Mã số: QG.03.20. Chủ trì: TS. Đỗ Minh Đức, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời vào việc tách muối khỏi nước biển thành nước ngọt”. Mã số: QT.02.10. Chủ trì: GV. Hà Sĩ Uyên, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

6. Đề tài “Màng bán dẫn (ZnO, PbS... điều chế bằng phương pháp sol-gel và tráng gương) cùng với các đặc trưng của nó”. Mã số: QT.02.12. Chủ trì: GV. Khúc Quang Đạt, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Phân loại vân tay tự động dựa theo các điểm dị thường”. Mã số: QC.04.07. Chủ trì: TS. Trịnh Anh Vũ, Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài “Giải pháp nâng cao khả năng tương tác người máy thông qua sự tích hợp các môi trường thông tin điện thoại, nhắn tin và Internet”. Mã số: QC.04.04. Chủ trì: ThS. Đào Kiến Quốc, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Nghiên cứu sử dụng nước thải tưới cho một số rau trồng cạn ở thôn Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mã số: QT.04.29. Chủ trì: PGS. TS. Trần Khắc Hiệp, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

10. Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của chất độc hoá học đối với đa dạng sinh học và quá trình biến đổi các hệ sinh thái khu vực Mã Đà (Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương) và hồ Biên Hùng (thành phố Biên Hoà)”. Đề tài thuộc chương trình 33. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Xuân Quýnh, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

11. Đề tài Nghiên cứu địa mạo phục vụ du lịch (lấy ví dụ vùng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)”. Mã số: QT.04.20. Chủ trì: PGS. TS. Vũ Văn Phái, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài Sử dụng một số hệ isoenzym để nghiên cứu đa dạng di truyền ở một số loài cây dược liệu bản địa ở Việt Nam”. Mã số: QT.04.15. Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hoà, Khao Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tàiCác yếu tố kiến trúc khống chế quặng hoá thiếc ở khu vực Đại Từ - Tam Đảo”. Mã số: QT.03.19. Chủ trì: TS. Vũ Xuân Độ, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

14. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu bán dẫn pha tạp từ”. Mã số: QT.04.09. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Thục Hiền, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

15. Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài “Phát triển công nghệ sản xuất nấm dược liệu phục vụ tăng cường sức khoẻ” Đề tài thuộc nhiệm vụ Nghị định thư hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Chính, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

16. Đề tài “Cơ sở khoa học về mô hình hệ kinh tế sinh thái đối với các cư dân miền núi tái định cư sau công trình thuỷ điện nhỏ Chu Linh, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai”. Mã số: QGTĐ.03.04. Chủ trì: PGS.TS. Đào Đình Bắc, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

17. Đề tài “Phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên qua giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN”. Mã số: QN.02.01. Chủ trì: ThS. Nguyễn Như Thơ, Bộ môn Triết học Mác - Lênin, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

18. Đề tài “Quy định của pháp luật Việt Nam về quy chế pháp lý của các vùng biển so với công ước luật biển 1982”. Mã số: CB.03.19. Chủ trì: ThS. Nguyễn Văn Nghĩa, Khoa Luật - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

19. Đề tài “Văn bản quy phạm pháp luật của tổ chức thương mại thế giới liên quan đến giáo dục đại học: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”. Mã số: CB.03.19. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Anh Thu, Ban Quan hệ Quốc tế - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

20. Đề tài “Quy chế pháp lý của cảng biển Việt Nam. Mã số: CB.04.22. Chủ trì: ThS. Trần Thị Phương Nhung, Khoa Luật - ĐHQGHN: Xếp loại: Tốt.

21. Đề tài “Tư tưởng người Việt Nam thời tiền sử, sơ sử qua di tích khảo cổ học”. Mã số: CB.03.29. Chủ trì: ThS. Trần Thị Hạnh, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Đạt.

22. Đề tài “Thành ngữ có từ chỉ động vật trong tiếng Nhật” Mã số: QN.02.08. Chủ trì: ThS. Ngô Minh Thuỷ, Khoa Phương Đông, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

23. Đề tài “Các chiến lược lịch sự dương tính trong giao tiếp ngôn từ Việt và Anh”. Mã số: QN.04.01. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Quang, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

24. Đề tài “Bước đầu tìm hiểu về tín ngưỡng mẫu (đạo Mẫu) ở Việt Nam”. Mã số: QX.02.11. Chủ trì: GVC. Trương Hải Cường, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

25. Đề tài “Nguyên lý thời sinh học với việc dự báo sức khoẻ và tính cách của người Việt ở châu thổ sông Hồng”. Mã số: QX.01.13. Chủ trì: GVC. Lương Gia Tĩnh, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

26. Đề tài “Văn học Cách mạng Việt Nam nhìn từ góc độ giao lưu và hội nhập với thế giới”. Mã số: CB.04.17. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Bá Thành, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

27. Đề tài “Tiếp cận ngữ pháp tiếng Việt trên cơ sở ngữ nghĩa”. Mã số: CB.01.22. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp, Khoa Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

28. Đề tài “Nghiên cứu tình hình sức khoẻ của sinh viên đại học K34 và cao đẳng K6 trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN”. Mã số: QN.03.17. Chủ trì: BS. Đồng Thị Bằng, Trạm Y tế, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

29. Đề tài “Địa điểm khảo cổ học Đình Tràng (Đông Anh - Hà Nội)”. Mã số: QX.01.20. Chủ trì: PGS.TS. Hoàng Văn Khoán, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

30. Đề tài “Qua trình đổi mới và thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2003”. Mã số: QG.03.16. Chủ trì: TS. Đinh Xuân Lý, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Xếp loại: Tốt.

 Ban KHCN - ĐHQGHN
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :