Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Tọa đàm khoa học Những thay đổi của xã hội và sự phát triển của xã hội công dân ở Việt Nam
Tọa đàm do Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN phối hợp với Viện Konrad Adenauer (CHLB Đức) tổ chức vào ngày 28/2/2006.

Đến dự có TS. Thang Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thư ký Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, TS. Willibold Frehner, Trưởng đại diện Viện Konrad Adenauer tại Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng Nhà trường cùng nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ quan có liên quan.

Nội dung chính được đề cập trong tọa đàm là một số vấn đề lý luận và thực tiễn của sự phát triển xã hội công dân và xã hội công dân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Một số báo cáo đi từ khái niệm cơ bản: thế nào là nhà nước, thế nào là một xã hội công dân, dân chủ thực sự là gì đến việc nêu lên logic chung của mối liên hệ giữa Nhà nước và xã hội, mối liên hệ giữa Nhà nước và xã hội công dân, về các giai đoạn hình thành xã hội công dân trong lịch sử, các biểu hiện của xã hội công dân, những trở ngại của việc hình thành và vận hành xã hội công dân, vấn đề xây dựng một xã hội công dân nhìn từ góc độ cải cách hành chính...

Đề xuất giải pháp phát triển xã hội công dân ở Việt Nam, một số báo cáo nhấn mạnh đến việc phải tăng cường sự tham gia của nhân dân vào quản lý Nhà nước thông qua cải cách hành chính. Cụ thể là cải cách về thể chế nhằm tạo cơ sở sở pháp lý cho một "sân chơi bình đẳng" cho mọi thành phần kinh tế, mọi thành viên xã hội; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước từ việc tinh giản để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại đến việc đổi mới chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức nhằm góp phần thay đổi bầu không khí xã hội, tạo một xã hội năng động, tự do phát triển trong khuôn khổ pháp luật; xây dựng và đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, trong đó tập trung vào cộng đồng dân cư cơ sở cấp làng xã nhằm giữ vững và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước.

Cuộc tọa đàm đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hợp tác giữa Trường ĐHKHXH&NV với Viện Konrad Adenauer. Trong khuôn khổ của Chương trình hợp tác với Viện bắt đầu từ năm 2001, Trường ĐHKHXH&NV đã tổ chức thành công 4 seminar cho cán bộ trẻ, 5 hội thảo khoa học, xuất bản 4 cuốn sách và nhiều hoạt động khác. Kết quả của các hoạt động đó không chỉ phục vụ mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường mà còn góp phần quan trọng vào việc hoạch định và thực hiện các chính sách khoa học - giáo dục nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của Việt Nam. Cuộc tọa đàm này là sự tiếp tục của 5 năm hợp tác hữu nghị, là hoạt động đầu tiên trong chương trình hợp tác tổng thể năm 2006 mà Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Viện Konrad - Adenauer đã ký kết.


 Tin & ảnh: Lê Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :