Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Danh sách các phòng thí nghiệm của Trường Đại học Công nghệ

STT
Phòng thí nghiệm
Địa chỉ
1
Phòng Thí nghiệm Công nghệ Cơ điện tử và Thủy tin học
P. 310 Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
2
Phòng thí nghiệm trọng điểm Micronano
P1.1 và P1.2, Nhà E4, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
3
Phòng thí nghiệm Vật liệu và Từ tính Nano
P2.3, Nhà E4, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
4
Phòng công nghệ Vật liệu & Linh kiện lai nano
P204, Nhà G6, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
5
Phòng thí nghiệm Giám Sát Hiện Trường
P408 và P518, nhà E3, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
6
Phòng thí nghiệm SIS
P314 – Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
7
Phòng thực tập Kỹ thuật Điện tử tương tự
P209 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
8
Phòng thực tập Kỹ thuật điện tử số
P210 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
9
Phòng thí nghiệm Robottic
P315 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
10
Phòng thí nghiệm Thông tin Vô tuyến, Cao tần và Anten
P204 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
11
Phòng thí nghiệm Mô hình hóa và Mô phỏng
P205 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
12
Phòng thí nghiệm Hệ thống Viễn thông
P202 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
13
Phòng thí nghiệm MEMS
P312 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
 

 


 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :