Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Danh sách các phòng thí nghiệm của Trường Đại học Công nghệ

STT
Phòng thí nghiệm
Địa chỉ
1
Phòng Thí nghiệm Công nghệ Cơ điện tử và Thủy tin học
P. 310 Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
2
Phòng thí nghiệm trọng điểm Micronano
P1.1 và P1.2, Nhà E4, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
3
Phòng thí nghiệm Vật liệu và Từ tính Nano
P2.3, Nhà E4, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
4
Phòng công nghệ Vật liệu & Linh kiện lai nano
P204, Nhà G6, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
5
Phòng thí nghiệm Giám Sát Hiện Trường
P408 và P518, nhà E3, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
6
Phòng thí nghiệm SIS
P314 – Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
7
Phòng thực tập Kỹ thuật Điện tử tương tự
P209 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
8
Phòng thực tập Kỹ thuật điện tử số
P210 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
9
Phòng thí nghiệm Robottic
P315 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
10
Phòng thí nghiệm Thông tin Vô tuyến, Cao tần và Anten
P204 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
11
Phòng thí nghiệm Mô hình hóa và Mô phỏng
P205 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
12
Phòng thí nghiệm Hệ thống Viễn thông
P202 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
13
Phòng thí nghiệm MEMS
P312 - Nhà G2, Trường ĐHCN, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Hà Nội
 

 


 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   |