Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
20 đề tài nghiên cứu khoa học được ĐHQGHN nghiệm thu tháng 3/2006
Trong tháng 3/2006, có 20 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu. Cụ thể như sau:

 

1. Đề tài “Động học của quần thể được mô tả bởi phương trình vi phân tất định và ngẫu nhiên. Mã số: QT.05.03. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Xây dựng bộ atlat khoáng vật của các thành tạo sau magma. Mã số: QT.05.30. Chủ trì: PGS.TS. Đỗ Thị Vân Thanh, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Nghiên cứu khai thác các phương pháp phân tích Hoá - Lý hiện đại. Mã số: QT.05.40. Chủ trì: TS. Trần Thị Hồng, Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài trọng điểm “Nghiên cứu phân lập, tổng hợp và thử nghiệm các hợp chất có hoạt tính chống ung thư và HIV. Mã số: QGTĐ.03.09. Chủ trì: PGS.TS. Văn Ngọc Hướng, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng điện cực Niken oxit (Nikenhidroxit) và ứng dụng của nó. Mã số: QT.03.17. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Cẩm Hà, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài “Tổng hợp một số hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học. Mã số: QT.05.19. Chủ trì: ThS. Trần Thị Thanh Vân, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở phục vụ cho đào tạo trực tuyến. Mã số: QC.04.02. Chủ trì: ThS. Nguyễn Việt Anh, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Xếp loại: Đạt.

8. Đề tài “Nghiên cứu, xác lập quy trình chế tạo bột màu đỏ Fe2O3 từ xỉ của quá trình sản xuất H2SO4 từ FeS2 và khoáng vật Limonit. Mã số: QT.05.41. Chủ trì: CN. Nguyễn Văn Huấn, Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Nghiên cứu giải pháp chống nhiễu và xác định toạ độ điểm đứt ứng dụng vào chế tạo thiết bị bảo vệ an ninh đường cáp thông tin. Mã số: QG.05.09. Chủ trì: PGS.TS Phạm Quốc Triệu, Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Ứng dụng hàm phân tích điều hoà mô phỏng dao động dòng chảy một số sông lớn ở Việt Nam và định hướng khai thác nguồn thuỷ năng Việt Nam. Mã số: QT.05.35. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuần, Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kết hợp mô hình thuỷ văn - thuỷ lực dự báo lũ sông Hương. Mã số: QT.05.38. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải, Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài “Sưu tập mẫu khoáng tướng và atlat khoáng vật quặng trong các mỏ khoáng nội sinh Việt Nam. Mã số: QT.05.32. Chủ trì: PGS.TSKH. Nguyễn Văn Nhân, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài “Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ và mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. Mã số: QC.04.06. Chủ trì: TS. Nguyễn Tuệ, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài “Nâng cao hiệu quả ph­ương pháp thu thập, xử lý và phân tích
tài liệu phân cực kích thích ở Việt Nam
. Mã số: QG.05.07. Chủ trì: PGS.TS. Vũ Đức Minh, Ban Giám hiệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

15. Đề tài “Nghiên cứu dạy kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh phổ thông chuyên ngoại ngữ. Mã số: QN.03.09. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Chi, Trường Phổ thông chuyên ngoại ngữ - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

16. Đề tài “Ngiên cứu nguyên tắc xây dựng bài tập bổ trợ kỹ năng đọc hiểu trong giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Luật. Mã số: QN.03.15. Chủ trì: TS. Dương Thị Nụ, Khoa Ngoại ngữ chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

17. Đề tài “Ứng dụng các mô hình toán học để nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực nhận thức với các chỉ số đảm bảo chất lượng đào tạo tại ĐHQGHN. Mã số: QCL.04.02. Chủ trì: CN. Bùi Kiên Trung, Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

18. Đề tài “Vai trò của tư duy biện chứng duy vật đối với phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHQGHN. Mã số: QTCT.05.03. Chủ trì: TS. Nguyễn Thái Sơn, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

19. Đề tài “Thời gian và không gian nghệ thuật trong thơ mới. Mã số: QX.02.01. Chủ trì: PGS.TS. Trần Khánh Thành, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

20. Đề tài “Truyện thơ mới một số nước Đông Nam Á- nguồn gốc và đặc trưng thể loại. Mã số: QX.02.02. Chủ trì: GVC. Trần Thúc Việt, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.


 Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :