Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
THÁNG 1/2007: ĐHQGHN ĐÃ NGHIỆM THU 24 ĐỀ TÀI NCKH

1. Đề tài “Đặc điểm ngữ âm của các ngôn ngữ Malayopolynesia ở Việt Nam và Đông Nam Á”. Mã số: QX.05.02. Chủ trì: GS.TS. Mai Ngọc Chừ, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử cho phương thức đào tạo tín chỉ ở Khoa Sư phạm, ĐHQGHN”. Mã số: QS.06.03. Chủ trì: NCV. Phạm Văn Hải, Khoa Sư phạm, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ở Việt Nam”. Mã số: Q.TCT.06.01. Chủ trì: GS.TS. Vũ Văn Hiền, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Tìm hiểu khuynh hướng tư tưởng cơ bản của trí thức Việt Nam qua khảo sát báo Thanh Nghị và Tri Tân (1941 - 1945)”. Mã số: QX.05.19. Chủ trì: ThS. Phạm Thị Thu, Khoa tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

5. Đề tài “Truyện ngắn Việt Nam. Mã số: QGTĐ.04.05. Đồng chủ trì: GS. Phan Cự Đệ và PGS.TS. Lý Hoài Thu, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài “Xây dựng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại khu chung cư cao tầng I9 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội”. Mã số: QT.06.40. Chủ trì: TS. Vũ Văn Mạnh, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Mô phỏng xử lý tín hiệu số DSP cho hệ thống định vị vô tuyến Radar”. Mã số: QT.06.07. Chủ trì: ThS. Đỗ Trung Kiên, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài “Thiết kế và chế tạo bộ lắp ráp robot phục vụ đào tạo chuyên ngành cơ điện tử”. Mã số: QC.05.14. Chủ trì: TS. Phạm Anh Tuấn, Khoa Cơ Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Chế tạo và nghiên cứu tính chất cấu trúc nano của màng mỏng Bi-Te bằng phương pháp bốc bay nhiệt”. Mã số: QT.06.08. Chủ trì: TS. Ngô Thu Hương, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

10. Đề tài “Khả năng ứng dụng của dây nano ZnO được chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt”. Mã số: QT.06.09. Chủ trì: PGS.TS. Tạ Đình Cảnh, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Nghiên cứu các tính chất quang của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng”. Mã số: QT.06.12. Chủ trì: TS. Phạm Văn Bền, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài “Khuyếch đại Lock-in trên cơ sở DSP”. Mã số: QT.06.10. Chủ trì: ThS. Trần Vĩnh Thắng, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đồng vị C14 trong nghiên cứu khảo cổ và địa chất môi trường ở Việt Nam”. Mã số: QT.06.49. Chủ trì: TS. Bùi Văn Loát, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài “Một số bài toán của lý thuyết đàn hồi và lý thuyết dẻo”. Mã số: QT.06.05. Chủ trì: PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

15. Đề tài “Đánh giá điều kiện môi trường địa tầng, thổ nhưỡng, nước, khí hậu ảnh hưởng đến chất lượng nhãn lồng Hưng Yên phục vụ giữ gìn và nhân rộng nguồn gen quí hiếm này của Việt Nam”. Mã số: QG.05.30. Chủ trì: PGS.TS. Tạ Hoà Phương, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

16. Đề tài “Nghiên cứu các dạng cấu trúc địa chất làm cơ sở cho việc thẩm định và nâng cao mức độ an toàn hệ thống giao thông miền núi và trung du Việt Nam”. Mã số: QG.05.29. Chủ trì: PGS.TS. Chu Văn Ngợi, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

17. Đề tài “Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn sâu răng của một vài loài thực vật ở Việt Nam”. Mã số: QT.06.24. Chủ trì: ThS. Nguyễn Quang Huy, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

18. Đề tài “Một số bài toán trong lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân đại số và phương trình vi phân ẩn”. Mã số: QT.06.02. Chủ trì: TS. Vũ Hoàng Linh, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

19. Đề tài Nghiên cứu ô nhiễm kim loại nặng đất vùng trồng rau, hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm và đề xuất giải pháp thích hợp”. Mã số: QT.06.38. Chủ trì: TSKH. Nguyễn Xuân Hải, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

20. Đề tài “Nghiên cứu điều chế titan dioxit có độ phân tán cao và ứng dụng làm vật liệu chế tạo xúc tác xử lý khí thải và nước thải”. Mã số: QG.04.11. Chủ trì: PGS.TS. Lê Hùng, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

21. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano và màng mỏng”. Mã số: QT.05.21. Chủ trì: GV. Khúc Quang Đạt, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

22. Đề tài “Xây dựng hệ thống linux, tổ chức quản trị và bảo mật”. Mã số: QC.01.07. Chủ trì: ThS. Nguyễn Nam Hải, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

23. Đề tài “Vật liệu composite polyme ba pha”. Mã số: QT.06.48. Chủ trì: TSKH. Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xếp loại: Tốt.

24. Đề tài “Đánh giá hoạt động của màng chọn lọc ion trong thiết bị điện thẩm tách (ED) và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tách loại amoni trong nước ngầm”. Mã số: QT.06.36. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Hà, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :