Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2006 - 2011
Ngày 7/11/2006, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1838/KHCN thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2006 - 2011 gồm 24 người.

Danh sách cụ thể như sau:

1. GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch;

2. GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch;

3. TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ ĐHQGHN, Thư ký;

4. PGS.TS. Nguyễn Văn Nhã, Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN, Thư ký;

5. GS.TSKH. Đào Trọng Thi, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Uỷ viên;

6. GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Uỷ viên;

7. Ths. Nguyễn Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Uỷ viên;

8. PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Chủ tịch Hội đồng Các khoa học Lịch cử, Uỷ viên;

9. GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Vật lý - Điện tử - Viễn thông, Uỷ viên;

10. GS.TSKH. Đinh Dũng, Viện Trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Uỷ viên;

11. PGS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Viện Trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Khu vực học - Quốc tế học, Uỷ viên;

12. PGS.TS. Phí Mạnh Hồng, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Uỷ viên;

13. PGS.TSKH. Lê Cảm, Chủ nhiệm Khoa Luật, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Kinh tế - Luật, Uỷ viên;

14. PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, Uỷ viên;

15. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công, Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Toán - Cơ - Tin học, Uỷ viên;

16. TSKH. Nguyễn Trọng Do, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế, Uỷ viên;

17. PGS.TS. Trương Gia Bình, Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, Uỷ viên;

18. GS.TS. Phạm Hùng Việt, Chủ tịch Hội đồng ngành Hoá học, Uỷ viên;

19. GS.TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn, Chủ tịch Hội đồng ngành Sinh học, Uỷ viên;

20. GS.TS. Trần Nghi, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Các khoa học Trái đất, Uỷ viên;

21. GS.TS. Lê Chí Quế, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Văn học - Báo chí, Uỷ viên;

22. GS.TS. Đinh Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Ngôn ngữ - Ngoại ngữ, Uỷ viên;

23. GS.TS. Nguyễn Hữu Vui, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Các khoa học về Chính trị và Quản lý, Uỷ viên;

24. PGS.TS. Trần Hữu Luyến, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Tâm lý - Giáo dục, Uỷ viên.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hội đồng hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 1 tháng 10 năm 2001.

 Phú An - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :