Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
4 đề tài NCKH được ĐHQGHN nghiệm thu trong tháng 11/2006
Trong tháng 11/2006, có 4 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu. Cụ thể như sau:

1. Đề tài “Nghiên cứu sử dụng phức chất của các nguyên tố đất hiếm với một số aminoaxit nhằm tăng năng suất cây trồng”. Mã số: QG.04.08. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Trọng Uyển, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Nghiên cứu điều chế CeO2 có độ phân tán cao dùng làm nguyên liệu cho quá trình xúc tác xử lý môi trường”. Mã số: QT.05.18. Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hương Huế, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Phương pháp cảm ứng điện trong nghiên cứu một số đối tượng địa điện trên mô hình vật lý”. Mã số: QT.05.09. Chủ trì: TS. Nguyễn Đức Tân, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

4. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học của giảng viên trong ĐHQGHN”. Mã số: QGTĐ.02.06. Đồng chủ trì: GS.TS. Nguyễn Đức Chính và PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển giáo dục, ĐHQGHN. Xếp loại: Đạt.

 Tin: Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN - Ảnh: VA - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :