Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN sở hữu một nguồn lực thông tin phong phú đa dạng
Để có được thông tin đầy đủ và cách thức truy cập tới các nguồn tin, các CSDL trực tuyến và phi trực tuyến tại Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN, Mời bạn đọc truy cập vào địa chỉ Website của Trung tâm tại địa chỉ: http://10.5.0.2 đối với các máy tính nằm trong phạm vi Intranet của ĐHQGHN hay http:// www.lic.vnu.edu.vn (nếu truy cập từ bên ngoài).

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN sở hữu một nguồn lực thông tin phong phú đa dạng, bao gồm:

1. Kho tài liệu:

- 127.400 tên sách (730 bản).

- 2.145 tên tạp chí.

- Giáo trình của 60 ngành đào tạo.

- 3.500 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp ĐHQG, cấp nhà nước đã bảo vệ thành công.

- Hơn 2000 luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ có giá trị khoa học cao.

- Bài giảng điện tử, sách điện tử, giáo trình điện tử.

- Tài liệu nghe nhìn: cassette, video, đĩa CD-ROM, vi phim, vi phiếu.

- 2.000 thác bản văn bia.

Sinh viên đang làm thủ tục mượn sách tại Thư viện Thượng Đình - ĐHQGHN.

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL)

2.1. CSDL doTrung tâm xây dựng:

- CSDL sách: 127.400 tên sách (730.000 bản).

- CSDL tạp chí: 2.145 tên

- CSDL các công trình nghiên cứu khoa học kỷ niệm 100 năm ĐHQGHN bao gồm 16.000 biểu ghi thư mục các công trình khoa học của cán bộ ĐHQGHN.

CSDL môn học là danh mục các tài liệu phục vụ các môn học được thiết kế theo khung chương trình đào tạo cử nhân của ĐHQGHN.

2.2. CSDL trên CD - ROM (nguồn tin offline): Truy cập nguồn tin này tại các phòng Multimedia/Internet của Trung tâm.

- Wilson Applied Science & Technology Fulltext

- Wilson Humanities Abstracts Fulltexts

- Wilson Education Abstracts Fulltext

- Derwent Biotechnology Abstracts/Quarterly Updates

- Econlit 1969 - Present/Monthly Update

2.3. CSDL trực tuyến (nguồn tin online):

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN sở hữu một nguồn tài liệu phong phú.

· CSDL Omnifile: Là CSDL trên giải pháp Intranet gồm 1.420 tạp chí toàn văn về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thư viện học. Truy cập Intranet tại địa chỉ http://10.5.0.2 trong mạng của ĐHQGHN

· CSDL EBSCO: Là CSDL trực tuyến rất lớn gồm trên 15.000 tạp chí toàn văn trong 8 CSDL về khoa học, công nghệ, Xã hội nhân văn,Giáo dục, Kinh tế...

Địa chỉ truy cập: http:// search. epnet.com

Username: peri

Password: vietnam

· CSDL BLACKWELL-SYNERGY gồm 750 tạp chí toàn văn về các lĩnh vực: Khoa học sự sống, Sinh thái học, Kế toán, Nghiên cứu văn hoá

Địa chỉ truy cập: http:// www.blackwell-synergy.com

username: vnu

Password: hanoi

Với việc sử dụng các username và password trên, đối với 2 CSDL EBSCO & BLACKWELL, bạn đọc có thể tra cứu thông tin từ trong hay ngoài mạng của ĐHQGHN.

· SIAM full Text Journal gồm 13 tạp chí về toán học (thời gian truy cập đến hết tháng 12/2006)

http://epubs.siam.org

· Project Euclid gồm 17 tạp chí về toán học và một số ngành liên quan khác. (thời gian truy cập đến 31/12/2006)

http://projecteuclid.org/Access

· ACM : CSDL toàn văn về công nghệ viễn thông

http://dbonline3.igroupnet.com/acm/

· IEEE : CSDL về khoa học máy tính và công nghệ thông tin

http://www.computer.org/publications/dlib

* CSDL Springerlink: Là đường kết nối tới các CSDL của Springer bao gồm các CSDL về các khoa học tự nhiên, kinh tế, thương mại v.v...

CSDL này chính thức được khai thác từ tháng 1/2007 trong thời gian 24 tháng. Hiện nay CSDL này đang trong thời gian truy cập thử nghiệm.

Địa chỉ truy cập: http://www.springerlink.com

* Ebook cua Nha xuat ban eBrary:

Địa chỉ truy cập : http://site.ebrary.com/lib/vnuhanoi

(Để đọc được nội dung của các cuốn sách, trước hết cần cài đặt phần mềm eBrary Reader có sẵn trên giao diện khi đang đăng nhập vào địa chỉ trên)

* E-Journal cua Nhà xuất bản ASME:

Địa chỉ truy cập http://www.asme.org/Publications/Journals/

7 CSDL trên chỉ có thể truy cập được trong mạng của ĐHQGHN.

 TT Thông tin - Thư viện ĐHQGHN
Ảnh: Nguyễn Anh Đức
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :