Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Thông báo xét tặng Giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu và Giải thưởng Nhà khoa học trẻ năm 2007
Thực hiện Quyết định số 236/KHCN ngày 12/8/2003 của Giám đốc ĐHQGHN quy định về “Giải thưởng nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN”, ngày 15/3/2007, ĐHQGHN đã có công văn số 936/KHCN gửi các trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc. Cụ thể như sau:

- Giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu trong năm: dành cho công trình khoa học xuất sắc, tiêu biểu cho hoạt động KH-CN của ĐHQGHN trong một lĩnh vực khoa học được hoàn thành trong năm và được xét chọn hàng năm.

- Giải thưởng Nhà khoa học trẻ: Dành cho công trình khoa học xuất sắc, có triển vọng, do tác giả ở độ tuổi dưới 35 thực hiện. Được xét chọn 2 năm một lần.

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ XÉT GIẢI THƯỞNG

a) Là công trình hoặc cụm công trình khoa học do các tác giả thực hiện trong thời gian công tác tại ĐHQGHN và được công bố, nghiệm thu hoặc đăng ký bản quyền trước ngày 30/4/2007 bao gồm: thành tựu khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, sản xuất thử - thử nghiệm và chuyển giao công nghệ đã được công bố chính thức dưới dạng các bài báo khoa học, sách chuyên khảo, quy trình công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử - thử nghệm, sản phẩm KHCN đã được nghiệm thu và đăng ký bản quyền tại Trung tâm Thông tin Tư liệu, Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Những công trình, cụm công trình khoa học đã được Giải thưởng ĐHQGHN về KHCN lần thứ nhất và Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu hàng năm trước đây, không thuộc đối tượng xét tặng Giải thưởng lần này.

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT GIẢI THƯỞNG KHCN

Như điều 5, điều 6 và điều 10 trong Quyết định 236/KHCN ngày 12/8/2003, kèm theo nhận xét của phản biện và biên bản của Hội đồng thẩm định cấp cơ sở.

III. QUY TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT

Quy trình xét tặng Giải thưởng ĐHQGHN được tiến hành theo 2 cấp:

1. Cấp cơ sở:

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở (thực hiện phản biện kín). Thời gian tháng 5 và tháng 6/2007.

2. Cấp Đại học Quốc gia Hà Nội:

Hồ sơ hoàn chỉnh đã được Thủ trưởng đơn vị trực thuộc tổ chức thẩm định cấp cơ sở và đề nghị xét giải thưởng. Nộp 15 bộ hồ sơ (1 bản chính và 14 bản phôtô, kèm theo 2 bản công trình) cho Ban KHCN, chậm nhất là ngày 30/6/2007.

+ Vòng sơ khảo: Các hội đồng ngành/liên ngành thẩm định (thời gian tháng 7 và tháng 8 năm 2007).

+ Vòng chung khảo: Hội đồng giải thưởng Khoa học Công nghệ ĐHQGHN xét duyệt chính thức ( hoàn thành trước ngày31/10/2007).

IV.CÔNG BỐ VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

Công bố và trao giải thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2007

ĐHQGHN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học và tổ chức thẩm định cấp cơ sở nghiêm túc theo quy định.

 Đại học Quốc gia Hà Nội
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :