Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Thông báo về hội thảo "40 năm đào tạo cán bộ lưu trữ bậc đại học ở Việt Nam-- thành tựu và những vấn đề đặt ra"
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm đào tạo cán bộ lưu trữ bậc đại học ở Việt Nam (1967-2007), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN dự kiến tổ chức hội thảo khoa học "40 năm đào tạo cán bộ lưu trữ bậc đại học ở Việt Nam - thành tựu và những vấn đề đặt ra". Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu, rút ra những bài học kinh nghiệm trong đào tạo cán bộ lưu trữ bậc đại học 40 năm qua và xác định phương hướng, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo trong thời gian tới.

1. Hội thảo tập trung vào hai chủ đề chính:

- Đánh giá kết quả và đề xuất phương hướng trong đào tạo cán bộ lưu trữ bậc đại học ở Việt Nam.

- Đánh giá kết quả và đề xuất hướng nghiên cứu mới trong khoa học lưu trữ.

2. Thời gian tổ chức: dự kiến vào đầu tháng 5/2007.

3. Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kính mời các nhà khoa học quan tâm viết bài cho hội thảo. Toàn văn tham luận (không quá 10 trang khổ A4) được đánh máy bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 gửi đến hộp thư: luutru_kh2007@yahoo.com.

Thời gian nhận toàn văn: trước ngày 15/4/2007.

Mọi thông tin xin liên hệ: Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04-5588315; 0913048258.

 Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, ĐHKHXH&NV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :