Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
24 đề tài được ĐHQGHN nghiệm thu trong tháng 3/2007
Trong tháng 3/2007, có 24 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu. Cụ thể như sau:

1. Đề tài “Mối quan hệ giữa khiếu nại và khiếu kiện tiếp cận từ góc độ luật so sánh và bảo vệ quyền công dân ”. Mã số: QL.06.01. Chủ trì: ThS. Nguyễn Hoàng Anh, Khoa Luật, ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

2. Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình ngoại ngữ chuyên ngành cho sinh viên ĐHNN - ĐHQGHN”. Mã số: QG.03.14. Chủ trì: TS. Nguyễn Xuân Thơm, Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Anh - Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Đặc điểm và cách sử dụng của đại từ nhân xưng tiếng Hán hiện đại, ứng dụng trong dạy học tiếng Hán cho người Việt Nam”. Mã số: QN.05.06. Chủ trì: TS. Phạm Ngọc Hàm, Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Tư tưởng pháp luật trong Lão học”. Mã số: QL.06.05. Chủ trì: ThS. Bùi Ngọc Sơn, Khoa Luật, ĐHQGHN . Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Vấn đề đảm bảo sự thống nhất về lợi ích của liên minh công nhân - nông dân - trí thức ở nước ta hiện nay”. Mã số: QTCT.06.08 Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Trâm, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Xếp loại: Khá.

6. Đề tài “Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay”. Mã số: QTCT.06.06. Chủ trì: TS. Nguyễn Thái Sơn, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Xếp loại: Khá.

7. Đề tài “Đánh giá một số tính chất sinh y học của nấm Linh chi Ganoderma lucium”. Mã số: QT.06.25. Chủ trì: ThS. Tạ Bích Thuận, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài đặc biệt “Nghiên cứu tổng hợp và mối tương quan giữa cấu trúc phân tử và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hidrazit thế”. Mã số: QG.05.15. Chủ trì: PGS.TS. Phạm Văn Nhiêu, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Nghiên cứu vai trò của các loại thực vật thuỷ sinh và vi khuẩn trong trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải”. Mã số: QT.06.39. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Loan, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

10. Đề tài “Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng định hướng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tại hai xã Đồng Quang và Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”. Mã số: QT.06.27. Chủ trì: TS. Trần Văn Tuấn, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Nghiên cứu xử lý tín hiệu nhỏ phục vụ đo lường”. Mã số: QT.06.45. Chủ trì: PGS.TS. Phạm Quốc Triệu, Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài “Đặc điểm thuỷ lực và xâm nhập mặn cửa sông Đáy”. Mã số: QT.06.35. Chủ trì: ThS. Phạm Văn Vỵ, Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

13. Đề tài “Xây dựng mô hình mô phỏng dòng chảy và truyền chất hai chiều ứng dụng cho vùng vịnh Hạ Long”. Mã số: QT.06.34. Chủ trì: TS. Phùng Đăng Hiếu, Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài “Ứng dụng của đại số máy tính trong hình học đại số”. Mã số: QT.06.03. Chủ trì: TS. Phó Đức Tài, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

15. Đề tài “Xác suất không giao hoán và lịch sử xác suất”. Mã số: QT.06.47. Chủ trì: TS. Phan Viết Thư, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

16. Đề tài đặc biệt “Nghiên cứu cấu trúc và điều kiện địa động lực hình thành mỏ vàng Phước Sơn (tây Quảng Nam) làm cơ sở mở rộng diện tích tìm kiếm vàng dọc đới siết trượt Poco”. Mã số: QG.05.31. Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Vượng, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

17. Đề tài đặc biệt “Nghiên cứu thiết kế và tích hợp các chip chuyên dụng vào hệ thống đo lường và thu thập dữ liệu”. Mã số: QG.05.08. Chủ trì: PGS.TS. Ngô Diên Tập, Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

18. Đề tài trọng điểm “Nghiên cứu xử lý khí thải từ các lò nung gốm sứ dùng nhiên liệu khí hóa lỏng ở xã Bát Tràng bằng phương pháp xúc tác nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường không khí”. Mã số: QGTĐ.04.01. Chủ trì: PGS.TS. Trần Thị Như Mai, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

19. Đề tài đặc biệt “Xây dựng ch­ương trình và nội dung các bài thí nghiệm Vật lý huấn luyện học sinh giỏi THPT thi quốc gia và quốc tế”. Mã số: QG.05.45. Chủ trì: TS. Đặng Đình Tới, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

20. Đề tài “Nghiên cứu thiết kế lồng ấp trẻ sơ sinh”. Mã số: QC.05.08. Chủ trì: PGS.TS. Ngô Diên Tập, Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

21. Đề tài “Tác động của giun đất lên sự chuyển hoá tinh bột ở động vật”. Mã số: QT.06.22. Chủ trì: ThS. Trần Cao Đường, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

22. Đề tài “Ảnh h­ưởng của chế phẩm vi sinh giữ ẩm Lipomycin M. lên một số tính chất đất vùng gò đồi Mê Linh, Vĩnh Phúc”. Mã số: QT.06.37. Chủ trì: ThS. Nguyễn Kiều Băng Tâm, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

23. Đề tài “Tính toán lưới và ứng dụng”. Mã số: QT.06.50. Chủ trì: ThS. Trịnh Thị Thuý Giang, Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

24. Đề tài “Xây dựng bộ mẫu biến dạng đới xiết ép phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học”. Mã số: QT.06.31. Chủ trì: TS. Vũ Văn Tích, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

 Quỳnh Nga - Yên Dung
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :