Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Phiên họp thứ 6 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHCN
Ngày 20/09/2007, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHCN đã họp phiên thứ 6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Hiệu trưởng với sự tham gia đông đủ các thành viên và lãnh đạo các phòng chức năng của Trường.

Các uỷ viên hội đồng đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho “Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2007 - 2008” của nhà trường, gồm một số nội dung chủ yếu: Vấn đề tập trung nguồn lực đầu tư trọng điểm của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Trường cho một số khâu trọng tâm có chọn lọc thuộc nhiệm vụ của đề án 16/23; Vấn đề áp dụng các yếu tố tích cực của phương thức đào tạo theo tín chỉ cho tất cả các chương trình đào tạo, tập trung chỉ đạo đặc biệt đối với khoá QH-2007-I; Nâng cao chất lượng đại học theo hướng quốc tế hoá, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học theo định hướng nghiên cứu; Vấn đề tiếp tục đầu tư cho việc nâng cao chất lượng khoa học và giá trị thực tiễn của các sản phẩm khoa học - công nghệ theo chuẩn quốc tế cũng như khả năng ứng dụng của nó; Vấn đề bồi dưỡng, đào tạo và tuyển dụng để tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý, v.v

Các uỷ viên hội đồng cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về “Quy định tạm thời về Giải thưởng khoa học Công nghệ” của Trường ĐHCN, trong đó tập trung vào tiêu chí đánh giá công trình để xét tặng giải thưởng này. Các uỷ viên cũng thảo luận sôi nổi về ý kiến đề xuất của Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ Nanô với việc điều chỉnh tên ngành và tên khoa theo hướng khoa học và công nghệ Nanô.

 Dương Thanh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :