Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
15 đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu trong tháng 9/2007
Trong tháng 9 năm 2007, có 15 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Ảnh hưởng của văn hoá phương Tây đối với một số tác giả tiêu biểu trong nền văn học đương đại Ấn Độ”. Mã số: QX.05.06. Chủ trì:ThS. Vũ Thị Thu Hương, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Xoá đói giảm nghèo ở Malaixia, Thái Lan, và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”. Mã số: QX.05.13. Chủ trì: ThS. Võ Thị Thu Nguyệt, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

3. Đề tài “Bảo vệ các quyền con người bằng các quy định của luật hiên spháp và pháp luật hành chính”. Mã số: QL.04.01. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật, ĐHQGHN. Xếp loại: Khá

4. Đề tài “Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật kinh tế và lao động” . Mã số: QL.04.04. Chủ trì: PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, Khoa Luật, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt

5. Đề tài “Nghiên cứu triển khai xây dựng giáo trình điện tử cho các môn thuộc khối nghiệp vụ của khoa Sư phạm, ĐHQGHN”. Mã số: QS.04.01. Chủ trì: ThS. Phạm Kim Chung, Khoa Sư phạm, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt

6. Đề tài “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị Việt Nam (1945- 1975) qua sự đánh giá của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Mã số: QX.04.16. Chủ trì: ThS. Vũ Thị Minh Thắng, Bộ môn Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá

7. Đề tài “Nghiên cứu và phát triển du lịch làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tây”. Mã số: QX.04.01. Chủ trì: TS. Phạm Quốc Sử, Khoa Du Lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt

8. Đề tài đặc biệt “Kiểm kê, đánh giá đa dạng sinh học nhằm đề xuất mô hình phát triển bền vững tại khu tái định cư Thung dzếch thuộc xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình”. Mã số: QG.05.20. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

9. Đề tài “Đa người dùng trong hệ truyền dẫn đa sóng mang”. Mã số: QC.06.21. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Viết Kính, Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Khá

10. Đề tài đặc biệt “Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý Mangan trong nước và thiết kế thiết bị xử lý Mn trong nước ngầm qui mô gia đình”. Mã số: QG.05.12. Chủ trì: TS. Nguyễn Hoàng, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

11. Đề tài “Nghiên cứu mô hình phát triển phần mềm theo định hướng sử dụng lại”. Mã số: QC.06.05. Chủ trì: ThS. Vũ Diệu Hương, Khoa Công gnhệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt

12. Đề tài đặc biệt “Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho khu vực đồng bằng phía Bắc Việt Nam”. Mã số: QG.05.35. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Hướng Điền, Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

13. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hoá chọn lọc ion Cd2+ nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trường và phân tích thực phẩm”. Mã số: QT.06.43. Chủ trì: TS. Đỗ Phúc Quân, Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá

14. Đề tài trọng điểm “Trại huấn luyện tin học trên mạng”. Mã số: QGTĐ.05.06. Chủ trì: TS. Nguyễn Xuân My, Khoa Toán - Cơ -Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá

15. Đề tài đặc biệt “Xây dựng các bài thực hành sinh học nhằm phục vụ công tác đào tạo học sinh giỏi và tập huấn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic sinh học quốc tế”. Mã số: QG.05.43. Chủ trì: TS. Phạm Văn Lập, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá

 Quỳnh Nga - Yên Dung - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :