Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Tiêu chí đánh giá hoạt động KHCN
(Phát biểu chỉ đạo của GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị tổng kết KHCN của ĐHQGHN năm 2007 ngày 03/1/2008)

Các tiêu chí đánh giá hoạt động khoa học công nghệ bao gồm:

1) Số lượng và trình độ đội ngũ cán bộ KHCN

2) Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín quốc tế, quốc gia

3) Số lượng các phát minh, sáng chế và sản phẩm công nghệ của đơn vị

4) Số lượng các sách chuyên khảo xuất bản bằng tiếng Anh

5) Số lượng và tổng giá trị các hợp đồng về NCKH, dịch vụ KHCN

6) Số lượng các giải thưởng KHCN

7) Số trích dẫn các công trình khoa học của các nhà khoa học của đơn vị

8) Số lượng luận văn, đặc biệt là các luận án của NCS được đào tạo thông qua hoạt động KHCN

9) Số lượng các kết quả NCKH được sử dụng để hoạch định đường lối, chính sách, chủ trương, quy hoạch phát triển KT-XH, QP-AN

10) Những ngành, chuyên ngành mới được xây dựng hoặc phát triển

11) Số lượng, quy mô các hội nghị KHCN quốc gia, quốc tế

12) Số lượng các cơ quan đối tác có uy tín ở các nước ngoài của đơn vị và số lượng các nhà khoa học quốc tế tham gia NCKH, giảng dạy với từng nhà khoa học, với đơn vị.

 Ban Khoa học Công nghệ - ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :