Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
10 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu trong tháng 1/2009
Trong đó có 8 đề tài được hội đồng nghiệm thu xếp loại tốt và 2 đề tài xếp loại Khá.

 

 

 

 

 

  1. Đề tài “Những vấn đề về chữ Nôm thế kỷ XX” mã số QX.06.34. Chủ trì GVC. Lê Anh Tuấn, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.
  2. Đề tài “Nghiên cứu yếu tố từ vựng – yếu tố cơ bản quy định kết hợp cú pháp của động từ có tiền tố trong tiếng Nga trên cơ sở ngữ liệu động từ có tiêng tố (RAS)”, mã số QN.06.10. Chủ trì: TS. Lưu Bá Minh , Phòng Nghiên cứu khoa học , Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.
  3. Đề tài “Mấy vấn đề phương pháp luận nghiên cứu văn học hiện nay”, mã số QX.05.13. Chủ trì: PGS.TS. Đoàn Đức Phương, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.
  4. Đề tài “Xây dựng phần mềm phát triển năng lực tự luyện tập nghe hiểu ngoại ngữ ở giai đoạn đầu cho người Việt Nam học tiếng Anh và tiếng Pháp ”, mã số QN.01.18. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Lân Trung, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp,Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.
  5. Đề tài “Những cơ sở khoa học của việc xây dựng các chế tài pháp luật kinh tế và các chế tài pháp luật hình sự trong điều kiện nền kinh tế thị trường của Việt Nam, mã số QL.06.08. Chủ trì: ThS. Nguyễn Trọng Điệp, Khoa Luật – ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.
  6. Đề tài “Nghiên cứu quá trình chuyển biến từ sơ sử sang sơ kỳ lịch sử ở miền Trung trung bộ và Nam trung bộ Việt Nam”, mã số QGTĐ.06.07. Chủ trì: PGS.TS.Lâm Thị Mỹ Dung, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.
  7. Đề tài “Sự phát triển ngữ nghĩa từ vựng tiếng Việt từ sau Cách mạng tháng 8 (1945- 1985) ”, mã số QG.06.32. Chủ trì: GS.TS.Lê Quang Thiêm, Khoa Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.
  8. Đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của sự biến đổi tình hình sử dụng đất đến dòng chảy mặt lưu vực sông Lam sử dụng mô hình WETSPA”, mã số QT.08.65. Chủ trì: TS. Nguyễn Tiền Giang, Khoa Khí tưng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.
  9. Đề tài “Chế tạo và khảo sát tính chất của lớp chuyển tiếp p-n trên cơ sở màng mỏng ZnO và khả năng ứng dụng của nó”, mã số QT.08.16. Chủ trì: PGS.TS. Tạ Đình Cảnh, Khoa Vật Lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.
  10. Đề tài “Nhận dạng cử chỉ trong việc hỗ trợ người khuyết tật giao tiếp”, mã số QC.07.20. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Nhật Thanh, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Khá.

 Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :