Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
34 đề tài nghiệm thu trong tháng 2/2009
Trong tháng 2 năm 2009, có 33 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Tốt và 01 đề tài xếp loại Khá.

1. Đề tài “Áp dụng thuật toán di truyền trong việc thiết kế topologies ảo trong mạng cáp quang”, mã số QT.08.06. Chủ trì: TS. Lê Trọng Vĩnh, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên một số tính chất động trong bán dẫn thấp chiều”, mã số QT.08.15. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Quang Báu, Khoa Vật Lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Nghiên cứu cấu tạo phức chất của paladi(II) và niken(II) với một số 4-metyl thiosemicacbozon bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng”, mã số QT.08.17. Chủ trì: NCS. Nguyễn Văn Hà, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo một số dạng vật liệu composit từ tính”, mã số QT.08.19. Chủ trì: TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của hỗn hợp CuO-CeO2 có kích thước nanomet ”, mã số QT.08.20. Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hương Huế, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài “Tìm vị trí gắn kết trên phân tử DNA và Protein của các phân tử nhỏ bằng phương pháp ab-initio..”, mã số QT.08.22. Chủ trì: NCS. Nguyễn Hữu Thọ, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Nghiên cứu sự tạo liên hợp ion của W(VI) với một số thuốc thử hữu cơ trong môi trường nước- axeton bằng phương pháp chiết- trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích”, mã số QT.08.23. Chủ trì: NCS. Vi Anh Tuấn, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài “Nghiên cứu hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp (V, Ti, Pt, Au…): Chế tạo, đặc trưng và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa một số hợp chất hữu cơ”, mã số QT.08.25. Chủ trì: NCS. Nguyễn Thị Minh Thư, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Tổng hợp một số đifomazan chứa vòng 4,4’-điaminođiphenyl ete.”, mã số QT.08.26. Chủ trì: NCS. Trần Thị Thanh Vân, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamitdo-2-bromophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, mã số QT.08.27. Chủ trì: NCS. Nguyễn Thị Sơn, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của axit asiatic tách chiết từ cây sắn thuyền Syzygium resinosum Gagnep. lên vi khuẩn Streptococcus mutans”, mã số QT.08.30. Chủ trì: ThS. Nguyễn Quang Huy, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài “Khảo sát, nghiên cứu và thành lập bản đồ sinh thái cảnh quan huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình nhằm định hướng sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên của huyện.”, mã số QT.08.32. Chủ trì: TS. Đoàn Hương Mai, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài ng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý nâng cao độ chính xác kết quả phân loại lớp phủ thực vật khu vực Tây Bắc”, mã số QT.08.35. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái của vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An”, mã số QT.08.36. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Thị Hải, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

15. Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở, lũ bùn đá liên quan đến hoạt động khai thác than khu vực Hạ Long - Cẩm Phả, Quảng Ninh”, mã số QT.08.39. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Hiệu, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

16. Đề tài “Nghiên cứu thực trạng phát triển mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, mã số QT.08.40. Chủ trì: ThS. Vũ Thị Hoa, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

17. Đề tài Tính toán thủy văn, thủy lực phục vụ tiêu thoát nước Khu công nghiệp Bắc Thường Tín - Hà Tây”, mã số QT.08.49. Chủ trì: TS. Trần Ngọc Anh, Khoa Khí Tượng Thủy Văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

18. Đề tài “Ứng dụng mô hình toán khôi phục số liệu dòng chảy sông và đánh giá tài nguyên nước mặt khu vực Cheng - Tà Rùng”, mã số QT.08.50. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Nga, Khoa Khí Tượng Thủy Văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

19. Đề tài “Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp”, mã số QT.08.54. Chủ trì: ThS. Nguyễn Kiều Băng Tâm, Khoa Khí Tượng Thủy Văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

20. Đề tài “Ánh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm”, mã số QT.08.59. Chủ trì: TS. Lê Văn Thiên, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

21. Đề tài Xác định thành phần của bã bùn từ hệ thống xử lý nước thải Công ty giấy Bãi Bằng và tìm hiểu khả năng sử dụng chúng để cải tạo đất đồi ở Vĩnh Phú”, mã số QT.08.62. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Xuân Cự, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

22. Đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của sự biến đổi tình hình sử dụng đất đến dòng chảy mặt lưu vực sông Lam sử dụng mô hình WETSPA”, mã số QT.08.65. Chủ trì: TS. Nguyễn Tiền Giang, Khoa Khí Tượng Thủy Văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

23. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mô hình khí hậu khu vực mô phỏng /dự báo mùa các trường khí hậu bề mặt phục vụ quy hoạch phát triển và phòng tránh thiên tai”, mã số QGTĐ.06.05. Chủ trì: PGS. TS. Phan Văn Tân, Khoa Khí Tượng Thủy Văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

24. Đề tài “Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân – Thọ Xuân – Hậu Lộc) của Tỉnh Thanh Hóa”, mã số QGTĐ.06.10. Chủ trì: PGS.TS Lưu Đức Hải, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

25. Đề tài “Phát triển mô hình kinh tế sinh thái đảo Cù lao Chàm”, mã số QGTĐ.05.04. Chủ trì: PGS.TS. Đặng Văn Bào, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

26. Đề tài “Nghiên cứu một số đặc trưng của cơ chế sinh bức xạ hãm và nơtron trên máy gia tốc electron và một số ứng dụng”, mã số QG.07.06. Chủ trì: TS. Bùi Văn Loát, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

27. Đề tài “Nghiên cứu thang chuẩn ADN chất lượng cao”, mã số QG.07.12. Chủ trì: TS. Võ Thị Thương Lan, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

28. Đề tài “Xử lí tín hiệu số sử dụng kĩ thuật FPGA”, mã số QT.08.07. Chủ trì: ThS. Đặng Hùng, Khoa Vật Lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

29. Đề tài “Kỹ thuật nén xung trong các hệ thống radar hiện đại”, mã số QT.08.09. Chủ trì: ThS. Đỗ Trung Kiên, Khoa Vật Lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

30. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển để thu phát cao tần”, mã số QT.08.08. Chủ trì: ThS. Đặng Thị Thanh Thủy, Khoa Vật Lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

31. Đề tài “Tính ổn định mũ và phổ nhị phân mũ của phương trình vi phân đại số”, mã số QT.08.02. Chủ trì: PGS. TS. Vũ Hoàng Linh, Khoa Toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

32. Đề tài “Nghiên cứu hiệu ứng cộng h­ưởng plasmon bề mặt của các hạt kim loại có kích thư­ớc nanometers.”, mã số QT.08.14. Chủ trì: TS. Ngạc An Bang, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

33. Đề tài “Sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu đánh giá hiệu quả đào tạo ngành Toán học, Cơ học, Tin học tại Khoa Toán – Cơ – Tin học”, mã số QT.08.01. Chủ trì: GS. TS. Đặng Huy Ruận, Khoa Toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

34. Đề tài “Nghiên cứu các phương pháp số hóa tạo búp sóng cho hệ anten phẳng cho truyền thông vệ tinh và dẫn đường”, mã số QC.07.01. Chủ trì: TS. Trương Vũ Bằng Giang, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

 Ban Khoa học Công nghệ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :