Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Văn bản mới: Xây dựng, xét duyệt và giao nhiệm vụ khoa học công nghệ.
Ngày 07/01/2010, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ban hành văn bản số 31/HD-KHCN, “Hướng dẫn tạm thời việc xây dựng, xét duyệt và giao các nhiệm vụ khoa học - công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho các văn bản trước đây của ĐHQGHN liên quan đến hướng dẫn việc xây dựng, xét duyệt và giao nhiệm vụ khoa học của ĐHQGHN.

Điểm mới căn bản của văn bản hướng dẫn này là lấy chất lượng và hiệu quả của sản phẩm đầu ra làm căn cứ quan trọng nhất cho việc xem xét ra quyết định thành lập nhiệm vụ, xác định quy mô đầu tư và đánh giá, nghiệm thu kết quả của các hoạt động KHCN.

Văn bản này cũng hướng dẫn việc tổ chức lại hệ thống các nhiệm vụ KHCN của ĐHQGHN, tăng cường vai trò tư vấn của các hội đồng ngành, liên ngành và hội đồng khoa học - đào tạo cho lãnh đạo ĐHQGHN và lãnh đạo các đơn vị trong việc xác định và giao nhiệm vụ KHCN nhằm phát huy hiệu quả liên thông, liên kết, tập trung, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN và của các đơn vị. Văn bản số 31/HD-KHCN cụ thể hóa các nguyên tắc, hướng dẫn thực hiện việc tích hợp giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao nhằm hướng tới việc tạo ra những sản phẩm KHCN và đào tạo ở trình độ cao, có tính ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn rõ ràng.

Văn bản hướng dẫn này được đưa vào áp dụng trong quy trình xây dựng, xét duyệt và giao nhiệm vụ khoa học công nghệ ở ĐHQGHN năm 2010. Chi tiết của Hướng dẫn tạm thời và các biểu mẫu phụ lục được phát hành đến tất cả các đơn vị trong ĐHQGHN, lưu tại Văn phòng ĐHQGHN và có thể tải tại đây.

 VNU Media - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :