Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Kỳ họp lần thứ ba Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKT
Kỳ họp diễn ra vào ngày 28/7/2010 nhằm lấy ý kiến tư vấn, đóng góp để hoàn thiện kế hoạch hoạt động 5 năm giai đoạn 2011 - 2015.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chủ trì kỳ họp.

Với bản kế hoạch này, Trường ĐHKT sẽ có những quyết sách cụ thể để tạo nên những bước phát triển nhanh, mạnh hơn trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ các năm học 2006 - 2010, kế hoạch 5 năm phát triển Trường ĐHKT giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của trường.

Trường ĐHKT được xã hội biết đến với tư cách là một đại học trẻ, năng động, có tầm nhìn và quyết tâm cao, phát triển theo hướng chất lượng và đẳng cấp quốc tế.

Dự thảo kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 là bản kế hoạch 5 năm đầu tiên của Trường ĐHKT. Bản kế hoạch này đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010, đề ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện cho kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011. Kế hoạch này sẽ tạo ra sự thống nhất và tính chủ động cao trong mọi hoạt động của Trường, là cơ sở để các đơn vị trực thuộc Trường xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động chi tiết cho năm học 2010-2011, từ đó giúp thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Nhà trường.

Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường đã đóng góp nhiều ý kiến cho Dự thảo kế hoạch 5 năm phát triển trường (giai đoạn 2011 - 2015).

Hội đồng cũng nhất trí cao việc thành lập Bộ môn Quản trị Công nghệ - thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế.

 Lưu Mai Anh - Bảo Ngọc - Cao Mạnh Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :