Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KX.03.16/06-10
Đề tài "Thực trạng và xu hướng biến đổi lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế" do PGS.TS Phạm Hồng Tung làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu cấp cơ sở ngày 31/10/2010.

Đây là đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KX.03/06-10 do Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển - ĐHQGHN chủ trì thực hiện. Hội đồng nghiệm thu do GS.TS Dương Phú Hiệp làm chủ tịch.

Sau khi nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, các ý kiến phát biểu của các thành viên, Hội đồng nhất trí đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của đề tài, cho rằng đây là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu, đáp ứng được các mục tiêu mà đề tài đặt ra, thể hiện tâm huyết của tác giả về một trong những vấn đề có tính thời sự, cấp thiết hiện nay.

Ngoài ra, các ý kiến cũng góp ý cho đề tài cần: làm rõ hơn khái niệm “lối sống” trong mối liên hệ với các vấn đề được nghiên cứu, chỉ rõ các phương pháp nghiên cứu liên ngành nào được sử dụng, bổ sung các khảo sát định tính và phỏng vấn sâu, đưa ra giải pháp và kết luận cần trực diện hơn với mục tiêu nghiên cứu, kết cấu lại các chương theo hướng thu gọn và cơ cấu lại cho hợp lý.

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :