Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Danh mục tạp chí áp dụng với ngành Kinh tế - phần A

DANH MỤC TẠP CHÍ PHẦN A ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CÔNG TRÌNH

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI  NGÀNH  KINH TẾ

(Kèm theo quyết định số 29/HĐGSNN ngày 24/3/2005

 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước)

 

 

 

Số TT

TÊN TẠP CHÍ

 

CƠ QUAN XUẤT BẢN

ĐIỂM CT

1

Báo cáo KH tại Hội nghị KH Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceeding) hội nghị

(B/C)

 

Từ 0 đến 1

2

Bảo hiểm xã hội

(T/C)

Bảo hiểm XH Việt Nam

Từ 0 đến 0,5

3

Bư­u chính viễn thông (Chuyên san NC)

(T/C)

Bộ B­ưu chính - VT

Từ 0 đến 1

4

Các tạp chí KH n­ước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng 1 trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha.

 

 

Từ  0 đến 1

5

Các tạp chí KH n­ước ngoài khác do Hội đồng Chức danh giáo sư­ ngành quyết định (kể cả điểm công trình, không quá 1 điểm)

 

 

 

6

Các tạp chí khoa học thuộc khối khoa học kinh tế, luật, của các tr­ường ĐHQGHN, ĐHQGTp HCM, ĐH T.Nguyên, ĐH ĐNẵng, ĐH Huế (do HĐ ngành xác định)

 

 

Từ 0 đến 0,5

7

Công nghiệp

(T/C)

Bộ Công nghiệp

Từ 0 đến 0,5

8

Cộng sản

(T/C)

TW Đảng CSVN

Từ 0 đến 1

9

Châu Mỹ ngày nay

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 1

10

Du lịch Việt Nam

(T/C)

Tổng cục Du lịch

Từ 0 đến 0,5

11

Economic Development

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 0,5

12

Giáo dục lý luận

(T/C)

HVCTQGHCM -Phân viện Đà Nẵng

Từ 0 đến 0,5

13

Hàng hải

(T/C)

ĐH Hàng Hải

Từ 0 đến 0,5

14

Hoạt động Khoa học

(T/C)

Bộ KH&CN

Từ 0 đến 0,5

15

Khoa học và Đào tạo ngân hàng

(T/C)

HV Ngân hàng

Từ 0 đến 0,5

16

Kinh tế - Dự báo

(T/C)

Bộ KH & Đầu tư

Từ 0 đến 0,5

17

Kinh tế đối ngoại

(T/C)

ĐH Ngoại thương

Từ 0 đến 0,5

18

Kinh tế giao thông

(T/C)

Bộ GT- VT

Từ 0 đến 0,5

19

Kinh tế và phát triển

(T/C)

ĐH KTQD HN

Từ 0 đến 1

20

Kiểm toán

(T/C)

Kiểm toán Nhà n­ước

Từ 0 đến 0,5

21

Kế toán

(T/C)

HV Tài chính

Từ 0 đến 1

22

KT Châu á Thái Bình D­­ơng

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 0,5

23

Lao động xã hội

(T/C)

Bộ LĐ TB & XH

Từ 0 đến 0,5

24

Lý luận chính trị

(T/C)

HV CTQG HCM

Từ 0 đến 1

25

N/C Nhật Bản và Đông Nam á

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 0,5

26

Ngân hàng

(tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng)

(T/C)

Ngân hàng NN VN

Từ 0 đến 1

27

Nghiên cứu Châu âu

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 0,5

28

Nghiên cứu kinh tế

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 1

29

Nghiên cứu quốc tế

(T/C)

HV Quan hệ QT

Từ 0 đến 0,5

30

Nghiên cứu Trung Quốc

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 0,5

31

Những vấn đề KT thế giới

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 1

32

NN&PTNT (tên cũ:  KHKT NN; KH; NN và CNTP; LN; T.lợi; Kinh tế NN)

(T/C)

Bộ NN&PTNT

Từ 0 đến 0,5

33

Phát triển kinh tế

(T/C)

ĐH KT TPHCM

Từ 0 đến 1

34

Quản lý Nhà nư­ớc

(T/C)

HV HCQG

Từ 0 đến 0,5

35

Sinh hoạt lý luận

(T/C)

HVCTQGHCM -Phân viện Đà Nẵng

Từ 0 đến 0,5

36

Tài chính

(T/C)

Bộ Tài chính

Từ 0 đến 1

37

Thư­ơng mại

(T/C)

Bộ Thư­­ơng mại

Từ 0 đến 0,5

38

Thống kê (Con số và Sự kiện)

(T/C)

Tổng cục Thống kê

Từ 0 đến 0,5

39

Thị trư­ờng Tài chính tiền tệ

(T/C)

Hiệp hội Ngân hàng VN

Từ 0 đến 0,5

40

Thuế Nhà nư­ớc

(T/C)

Tổng cục Thuế

Từ 0 đến 0,5

41

Thuỷ sản

(T/C)

Bộ Thuỷ sản

Từ 0 đến 0,5

42

Vietnam Banking Review

(T/C)

Ngân hàng NNVN

Từ 0 đến 0,5

43

Vietnam Economic Review

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 0,5

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :