Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Năm nay sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ hoạt động tình nguyện tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
Ngày 14/6/2005, Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN đã có công văn gửi Ban Thường vụ Đoàn các trường đại học và khoa trực thuộc ĐHQGHN về việc chỉ đạo và triển khai Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện. Trong chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có 12 đội sinh viên tình nguyện về hoạt động tại Tiên Lữ - Hưng Yên với chủ đề “Về nguồn”. Địa bàn hoạt động của các đội như sau:

 Trong chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có 12 đội sinh viên tình nguyện về hoạt động tại Tiên Lữ - Hưng Yên với chủ đề “Về nguồn”. Địa bàn hoạt động của các đội như sau:

 + Đội SVTN ĐHQGHN hoạt động tại xã Ngô Quyền.

+ Đội SVTN số 1 - trường ĐHNN hoạt động tại xã Trung Dũng.

+ Đội SVTN số 2 - trường ĐHNN hoạt động tại xã Lệ Xá.

+ Đội SVTN số 3 - trường ĐHNN hoạt động tại xã Cương Chính.

+ Đội SVTN số 4 - trường ĐHNN hoạt động tại xã Thuỵ Lôi.

+ Đội SVTN số 1- trường ĐHKHXH&NV hoạt động tại xã Hải Chiều.

+ Đội SVTN số 2 - trường ĐHKHXH&NV hoạt động tại xã Dị Chế.

+ Đội SVTN trường ĐHKHTN hoạt động tại xã Phương Chiểu.

+ Đội SVTN số 1 - Khoa Luật hoạt động tại xã Thủ Sỹ.

+ Đội SVTN số 2 - Khoa Luật hoạt động tại xã Thiện Phiến.

+ Đội SVTN trường ĐH Công nghệ hoạt động tại xã Nhật Tân.

+ Đội SVTN Khoa Kinh tế hoạt động tại xã An Viên.

Thời gian hoạt động của Chiến dịch mùa hè sinh viên tình nguyện bắt đầu từ ngày 15/7/2005 và kết thúc vào ngày 31/7/2005.

Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN đã chỉ đạo các đơn vị: Thường xuyên bám sát địa bàn hoạt động, nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề  nảy sinh trong quá trình hoạt động; đồng thời tổng hợp thông tin báo cáo về Văn phòng Đoàn ĐHQGHN; Quan tâm làm tốt công tác thông tin tuyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban chỉ đạo Đoàn thanh niên ĐHQGHN đề nghị Đoàn thanh niên các đơn vị chủ động thông tin với Văn phòng Đoàn ĐHQGHN để đăng tải về hoạt động trên Bản tin ĐHQGHN; đồng thời, cũng khuyến khích Đoàn các đơn vị xây dựng Bản tin Chiến dịch riêng cho đơn vị mình.

 Tin & ảnh: Thanh Lâm - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :