Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
350 hình ảnh và hiện vật của phong trào học sinh – sinh viên được trưng bày
Chiều ngày 27/12, tại cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đã diễn ra Triển lãm ảnh và hiện vật: “Sinh viên Việt Nam Học tập - Sáng tạo - Tình nguyện - Hội nhập”.

Đ/C Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, nguyên Bí thư Đoàn ĐHQGHN cùng các đại biểu tham dự Đại hội Hội sinh viên toàn quốc
Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ IX.
Với gần 350 hình ảnh và hiện vật tiêu biểu qua các thời kì lịch sử và 8 kì Đại hội, nội dung triển lãm thể hiện quá trình ra đời, trưởng thành và phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam từ năm 1945 đến nay theo 7 chủ đề chính:
- Học sinh, sinh viên Việt Nam hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954).
- Phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam trong thời kì xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà (1954 – 1975).
- Thống nhất tổ chức Hội trong cả nước, ra sức học tập, rèn luyện góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội (1975 – 1998).
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Sinh viên Việt Nam (nhiệm kì 1998 - 2003): Sinh viên Việt Nam rèn đức, luyện tài vì tương lai tươi sáng.
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Sinh viên Việt Nam (nhiệm kì 2003 – 2008): Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, rèn luyện, tiến quân vào khoa học, công nghệ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Sinh viên Việt Nam (nhiệm kì 2008 – 2013): Sinh viên Việt Nam Học tập - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển.
- Sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc.
Bằng những hình ảnh, tư liệu, hiện vật khách quan, chân thực, triển lãm chính là lời tri ân của thế hệ học sinh, sinh viên hôm nay đối với các thế hệ học sinh, sinh viên năm xưa, đồng thời là sự khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống, sức trẻ, trí tuệ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Cùng ngày, Đại hội đã Hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo văn kiện trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá VIII trình Đại hội.
 

 Bảo Anh - doanthanhnien.vn
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   |