Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Năm 2014 sẽ là “Năm thanh niên tình nguyện”
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên năm 2014 sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định năm 2014 là “Năm thanh niên tình nguyện”.

Theo đó, “Năm Thanh niên tình nguyện 2014” với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.
Tổ chức Đoàn cả nước sẽ triển khai các đề án, phong trào, cuộc vận động: “Năm tình nguyện”; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 – 2017”; “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”...
Thông qua các hoạt động đó, “Năm thanh niên tình nguyện 2014” sẽ tạo sự chuyển biến về chất lượng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để tổ chức thành công “Năm thanh niên tình nguyện 2014”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, an ninh của đất nước, đồng thời tạo được sự đồng thuận, phát huy trách nhiệm chính trị của các cấp, các ngành, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Các cấp bộ Đoàn sẽ duy trì tổ chức hoạt động tình nguyện định kỳ với “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Các tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện theo chuyên đề như trí thức trẻ; y, bác sỹ trẻ; giảng viên trẻ, sinh viên… đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để giúp đỡ nhân dân…Tuổi trẻ ĐHQGHN sẽ là lực lượng tham gia tích cực các chương trình này trong năm 2014. Từ ngày 7 – 9/1/2014, Đoàn ĐHQGHN sẽ thực hiện chương trình từ thiện “Mùa đông ấm” tại một số tỉnh vùng cao.

 Hương Giang - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   |